ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Komunikat



Ogłoszenie o przetargu

Udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 - Oświadczenie.pdf)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf)
Załącznik: Załącznik 3 (Załącznik nr 3 - Formularz oferty.pdf)
Załącznik: Załącznik 4 (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry