ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatProtokół kontroli z Sądu Rejonowego w Kraśniku

Pan Tadeusz Sikora
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Stosownie do par. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 roku, w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 23, poz. 128), przesyłamy protokół z przeprowadzonej w dniu 10 marca 2005 roku kontroli podległego Panu Domu Pomocy Społecznej, przez sędziego Sądu Rejonowego w Kraśniku .


Podpisał: Z up. Prezesa Sądu Okręgowego Wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, Sędzia Sądu Okręgowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry