ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatProcedury postepowania w Domu Pomocy Społecznej

1. Procedura samorządności mieszkańców Domu.
2. Procedura przyjęcia do DPS.
3. Procedura wypisu mieszkańca z DPS.
4. Procedura pozostania mieszkańca DPS po 30 roku życia.
5. Procedura urlopowania mieszkańca DPS.
6. Procedura odwiedzin mieszkańca DPS.
7. Procedura postępowania w nieszczęśliwych wypadkach.
8. Procedura kontaktów ze społecznością lokalną.
9. Procedura postępowania w przypadku skarg i zażaleń.
10. Procedura utrzymania higieny mieszkańca DPS.
11. Procedura przyjmowania leków.
12. Procedura postępowania w przypadku śmierci mieszkańca DPS.
13. Procedura postępowania z depozytami mieszkańca DPS.

Załącznik: Depozyt (procedura postępowania z depozytami.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry