ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > ZarządzeniaZarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 7/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 6/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenia nr 4/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 3/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych i prowadzenia kontraktów socjalnych w ramach realizacji Projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" nr KL/16965/12/7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf