ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > SprawozdawczośćSprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdfSprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2016 rok

Załącznik: . (Sprawozdanie z działalności MOPS _2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Ocena zasobów pomocy społecznejza 2016 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Załącznik: . (Ocena Zasobów.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Załącznik: . (Sprawozdanie_piecza MOPS_ 2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2013 rok

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf