ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w CiechanowieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


Liczba odsłon strony głównej: 38293

Opcje menu:

AKTUALNOŚCI | 12163

Statut | 1936

Regulamin organizacyjny | 2103

Struktura organizacyjna | 7740

Zadania Ośrodka | 5142

Świadczenia rodzinne | 2840

Fundusz alimentacyjny | 1997

Zamówienia publiczne | 5618

Przetargi | 11484

Zapytania ofertowe | 60369

Wyniki | 2531

Sprawozdawczość | 4833

Oświadczenia majątkowe 2013 | 2136

Zarządzenia | 4230

Pomoc społeczna | 2270

Kontrola | 4064

Struktura własnościowa, majątek | 2585

Dyrekcja | 3992

Rejestry i archiwa | 2441

Piecza zastępcza | 2732

Zespół Interdyscyplinarny | 2739

Programy i strategie | 3317

Strategia rozwiązywania problemów społecznych | 1867

Program opieki nad dzieckiem i rodziną | 1777

Program 500+ | 2068

Oferty pracy | 11549

Wyniki | 1205

Poradnik Interesanta | 3992

Dane organizacji | 3670

Dział Pomocy Środowiskowej | 2248

Dział Księgowości | 5533

Dział Kadr i Administracji | 1660

Dzienny Dom Seniora | 1244

Usługi Opiekuńcze | 801

Dział Świadczeń Rodzinnych i FA | 1755

Dział Świadczeń Współpracy i Koordynacji | 1246

Noclegownie | 1145

Spis telefonów | 1660

Rejony Pracy Socjalnej | 1189

Wyniki | 3410

Nabór na stanowiska | 8816

Placówka Wsparcia Dziennego | 1789

Program wsparcia dziecka i rodziny 2017-2020 | 1084

RODO | 81

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO | 91

STYPENDIA | 94


Statystyka prowadzona jest od: 2014-01-03