ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Świadczeń Rodzinnych i FADział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu:Lidia Koropacka

tel (23) 672 20 91 nr wew. 18

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należą:

 • Prowadzenie pełnej obsługi interesantów w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, a w szczególności:
  a) udzielanie informacji o uprawnieniach
  b) wydawanie druków
  c) przyjmowanie wniosków
  d) analiza kompletności składanych przez klientów dokumentów 
  e)wydawanie zaświadczeń na wnioski świadczeniobiorców
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, ustalanie uprawnień świadczeniobiorców oraz wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Weryfikację uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych.
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowo- księgowej stanowiącej podstawę realizacji wypłat przyznanych świadczeń wg form realizacji.
 • Weryfikację uprawnień i przygotowywanie dokumentacji do organów odwoławczych.
 • Współpracę z Urzędami Skarbowymi, Komornikami Sądowymi, Sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpracę z pracownikami socjalnymi w celu uzyskania wywiadów sporządzanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Analizę informacji od komornika sądowego o stanie egzekucji oraz przyczynach jej bezskuteczności.
 • Przekazywanie Komornikowi Sądowemu wszelkich informacji istotnych dla skuteczności egzekucji.
 • Składanie do Prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK.
 • Analizę wniosku i dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do funduszu alimentacyjnego przesłanych od Komornika Sądowego.

 

Pracownicy działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

 

Lidia Koropacka
Kierownik
Chojnowska Danuta
Inspektor
Gesek Krystyna Inspektor
Domżalska Urszula
Pomoc biurowa
Dudzik Anna
Referent
Zalewska Natalia
Pomoc biurowa
Gorzka Monika
Inspektor
Sowa MarlenaStarszy Inspektor
Wróbel Patrycja
Referent
Makarewicz Patrycja 
Inspektor
Małachowska Joanna
Pomoc biurowa
Rząsińska MilenaReferent 
Rzeszut Justyna
Pomoc biurowa
Olszewska Ilona
Pomoc biurowa
Serewicz Aleksandra
Pomoc biurowa
Szustowska Renata  Pomoc biurowa