ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Dział Kadr i Administracji > Usługi OpiekuńczeUsługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 
Do głównych zadań pracownika świadczącego usługi opiekuńcze należy:

  • aktuwizacja społeczna- zachowanie i rozwijanie więzi podopiecznego ze społeczeństwem
  • realizacja indywidualnego programu zleconego przez lekarza specjalistę
  • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego (sprzątanie, robienie zakupów, prowadzenie gospodarstwa domowego)
  • pomoc przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej
  • współpraca z pracownikiem socjalnym przy rozwiazywaniu trudnych problemów życiowych usługobiorcy

Pracownicy Świadczący Usługi Opiekuńcze:

 Burkacka Stanisława
 Młodszy opiekun
 Bystrzak Anna
 Młodszy opiekun
 Chilińska Joannna
 Opiekun
 Chrobocińska Wanda
 Młodszy opiekun
 Kirzyc Edyta
 Młodszy opiekun
 Korycińska Dorota
 Młodszy opiekun
 Kowalewska Elżbieta
 Młodszy opiekun
 Koziarska Milena
 Młodszy opiekun
 Kraska Izabela
 Młodszy opiekun
 Kwiatkowska Aldona
 Młodszy opiekun
 Jasińska-Dołęgowska Katarzyna
 Młodszy opiekun
 Lewandowska Alicja
 Młodszy opiekun
 Nasierowska Marzena
 Młodszy opiekun
 Olszewska Joanna
 Młodszy opiekun
 Orysiak Anna
 Młodszy opiekun
 Pawlak Beata Młodszy opiekun
 Pawłowska Olga
 Opiekun
 Pietrzak Marcin
 Opiekun
 Rychlińska Barbara
 Opiekun
 Sadzyńska Mirosława
 Młodszy opiekun
 Szniter Anna
 Młodszy opiekun
 Szulska Bożena
 Młodszy opiekun
 Szatybełko Anna
 Młodszy opiekun
 Szatybełko Ewa
 Młodszy opiekun
 Skuza Małgorzata
 Młodszy opiekun
 Sobolewska Elżbieta
 Młodszy opiekun
 Tryc Małgorzata
 Młotszy opiekun