ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Zamówienia publiczne > PrzetargiRealizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie

ealizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Załącznik: PFU (PFU.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf