ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Pomocy ŚrodowiskowejDział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Milewska Agnieszka

tel.(23) 672 20 91 nr wew. 27

Godziny Pracy Działu: Poniedziałek-Piątek 800-1600 

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania przy pomocy: pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

  • Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją,
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
  • Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

 

Pracownicy działu pomocy środowiskowej:

Milewska Agnieszka 
Kierownik
Błażejewska Sylwia                                              Asystent Rodziny
Drozdowska Danuta 
Starszy pracownik socjalny
Dzienkiewicz Agnieszka                                      
Starszy pracownik Socjalny
Jakubiak Beata 
Z-ca Kierownika
Gożdziewska Sonia 
Starszy pracownik socjalny
Brodowska Lidia
Pracownik socjalny
Klep Anna Starszy pracownik Socjalny
Knyżewska Alicja
Pracownik socjalny
Kołakowska Marta
Pracownik socjalny
Kosińska Elżbieta 
Starszy specjalista pracy socjalnej
Kulesza Magdalena
Pracownik socjalny
Daniszewska Małgorzata
Pracownik socjalny
Kurzęcka MarzenaSpecjalista pracy  socjalnej
Nowak AnitaStarszy pracownik socjalny
Niemierzycka Karolina
Pracownik socjalny
Pyszczak JustynaStarszy pracownik socjalny
Smosarska Iwona Starszy specjalista pracy socjalnej
Szmalc PatrycjaPracownik socjalny
Tomaszewska Irena
Starszy specjalista pracy socjalnej
Tomkowska Wiesława  Starszy specjalista pracy socjalnej
Waśniewska WeronikaStarszy pracownik socjalny
Wiśniewska Katarzyna Pracownik socjalny     
Zawadzka Małgorzata  Starszy pracownik socjalny
Ostrowska Agata
Asystent rodziny
Zimowska Joanna
Asystent Rodziny
Tokarska Aneta
Asystent Rodziny