ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Nabór na stanowiska > WynikiInformacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Informatyka  został wybrany:

Pan Leszek Piluś  zamieszkały w Ciechanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Informatyka  oraz wykazał się  niezbędną  wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 06.05.2019 r.


Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowiska Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora do obsługi funduszu alimentacyjnego została wybrana:

1.       Aleksandra Serewicz  zamieszkała w Ciechanowie

2.       Aneta Kołakowska   zamieszkała w Ciechanowie.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora do obsługi świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ została wybrana:

1.        Wioletta Lewandowska zamieszkała w Ciechanowie

2.        Natalia Zalewska zamieszkała w Ciechanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniały wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Inspektora   oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 15.03.2019 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  Beata Jakubiak   zamieszkała w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej  oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 11.04.2018 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej

               Informujemy,  że Pani  Marlena Wieluńska, która wygrała konkurs na stanowisko księgowej  zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku.

Ciechanów, dnia 30.10.2017 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej ds. płac

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  Lidia Kobylińska  zamieszkała w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne niezbędne do zatrudnienia na stanowisku  księgowej ds. płac  oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 25.10.2017 r.


Informacja o wyniakch

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika

Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów. 

Uzasadnienie niedokonania wyboru :

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała niezbędnych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Ciechanów, dnia 17.05.2017 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan Marcin Pietrzak   zamieszkały w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  informatyka  oraz wykazał się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 16.03.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko „Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego ” w Ciechanowie

 

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Bogusława Kaszuba   zamieszkała w Ciechanowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku „Kierownika  Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie” oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną.

 

Ciechanów, dnia 08.11.2016 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Bogumiła Kaszuba                                     zam.  Ciechanów

2. Beata Turkowska                                       zam.  Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 21.10.2016 r.


Informacja o wynikach naboru

Informujemy,  że Pani  Beata Turkowska, która wygrała konkurs na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informujemy,  że Pan Tomasz Wiak, który wygrał konkurs na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  nie zdecydował się na podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku


INFORMACJA O WYNIKACH

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Grażyna Paprocka                                     zam.  Ciechanów

2. Tomasz Wiak                                           zam.  Maków Mazowiecki

 

Ciechanów, dnia 03.10.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego nie został wyłoniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:  

W wyniku ogłoszonego naboru na w/wym. stanowisko pracy wpłynęła 1 oferta. Kandydat  nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Ciechanów, dnia 16.09.2016 r.