ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Kadr i AdministracjiDział Kadr i Administracji

Kierownik Działu: Hanna Dobrzyńska

tel (23) 672 20 91 nr wew. 19

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Dzału Kadr i Administracjio należą:

  • Przygotowaniem dokumentacji związanej z przyjmowaniem, przenoszeniem, awansowaniem, zwalnianiem, nagradzaniem oraz karaniem pracowników.
  • Prowadzeniem ewidencji pracowników i ich akt osobowych.
  • Prowadzeniem statystyki osobowej i szkoleniowej.
  • Prowadzeniem spraw urlopowych pracowników.
  • Prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
  • Czuwaniem nad aktualizacją zakresów czynności pracowników.
  • Analizą stanu i struktury zatrudnienia, określaniem potrzeb oraz planów w zakresie doskonalenia zawodowego.
 
Pracownicy działu Kadr i Administracji:
 

Dobrzyńska Hanna

Kierownik
Bobińska Elżbieta  Inspektor
Bukowska LudmiłaSprzątaczka

Kownacki Włodzimierz

Kierowca
Laskowska-Gulińska  JoannaStarszy Inspektor
Pietrzak MariannaRobotnik Gospodarczy
Sadkowska MartaStarszy Inspektor
Uliński Zbigniew Kierowca