ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > KomunikatZarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych i prowadzenia kontraktów socjalnych w ramach realizacji Projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" nr KL/16965/12/7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf