ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > Zamówienia publiczne > Roztrzygnięcie przetargówInformacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)


Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 10/2024 z dnia 6 maja 2024r.


1.   Termin składania ofert został wyznaczony do 28 maja 2024r. do godz. 12:00


2.   Wpłynęła 1 oferta:


Ostrowska Spółdzielnia Socjalna


3.   Komisja w składzie:


Barbara Szrejber- Przewodniczący


Lidia Runo- Członek


Elżbieta Szulborska- Członek


powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 11/2024 z dnia 24 maja 2024r. dokonała oceny złożonych ofert. Zarekomendowana została oferta Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej. Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała 0 punktów.


4.   Ostrowska Spółdzielnia Socjalna została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Ostrów Mazowiecka, dn.  15.04.2024 r.


 


Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)


1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 7/2024 z dnia 21 marca 2024r.


2.   Termin składania ofert został wyznaczony do 12 kwietnia 2024r. do godz. 12:00


3.   Wpłynęła  1  oferta:


Ostrowska Spółdzielnia Socjalna


4.   Komisja w składzie:


Marta Żach- Przewodniczący


Sławomir Jaronowski- Członek


Marta Szulborska- Członek


powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 9/2024 z dnia 10 kwietnia2024r. dokonała oceny złożonych ofert. Zarekomendowana została oferta Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej. Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała  0  punktów.


5.   Ostrowska Spółdzielnia Socjalna została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


strzałka do góry