ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJEOrgany i osoby sprawujące funkcję w DPS

Dyrektor Domu- mgr Marek Weczerek

Zastępca Dyrektora, Kierownik Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego- mgr Marta Buszka

Dział Pielęgniarski- p.Stefania Buszka

Kierownik Działu Gospodarczego- mgr Michał Marcol

Główna Księgowa- mgr Agnieszka Kubik

Kierownik Działu Socjalno-Wspomagającego- mgr Helena Dereń


strzałka do góry