ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJEOrgany i osoby sprawujące funkcję w DPS

Dyrektor Domu- mgr Marek Weczerek

Kierownik Działu Opiekuńczo Wspomagającego- mgr Marta Buszka

Główna Księgowa- mgr Agnieszka Kubik

 


strzałka do góry