ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > Realizujemy projekt grantowy NFZRealizujemy projekt grantowy NFZ

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczy

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Grant mieści się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Środki w wysokości 46 127,69 zł zostały pozyskane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia i są przeznaczone dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. pozostały w zatrudnieniu w jednym miejscu pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.


strzałka do góry