ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > Informacja dla niesłyszących i niedosłyszącychInformacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące, mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, który pomoże im w załatwieniu spraw urzędowych. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się poprzez:

- tel. (32) 43 00 006 w.50

-  e-mail: dps@powiatrybnicki.pl


strzałka do góry