ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNESukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w II półroczu 2024 roku

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w II półroczu 2024 roku


Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff5d0abc-2973-11ef-86d2-4e696a6d8c25


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe- catering

zapytanie ofertowe na catering w dniach 06.05.2024r.- 16.06.2024r. dla 124 osób


pliki w załącznikach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach na 2024r.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach- tryb podstawowy wariant I

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb116554-aaf3-11ee-a06e-7a3efa199397


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w I półroczu 2024 roku

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w I półroczu 2024 roku

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de6f86c0-9505-11ee-ba3b-4e891c384685


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach- tryb podstawowy wariant I

SWZ, formularz cenowy, oświadczenie, ogłoszenie, numer identyfikacyjny w załącznikach

Załącznik: SWZ (SWZ paliwo.docx)
Załącznik: Ogłoszenie (08dbc4dc-803c-2d83-1120-160011631e54.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w II półroczu 2023 roku

SWZ, formularz cenowy, oświadczenie, ogłoszenie, numer identyfikacyjny w załącznikach

Załącznik: SWZ (SWZ.docx)
Załącznik: formularz ofertowy (zał. nr 1 do Działu III SWZ - Wzór formularza oferty.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach- tryb podstawowy wariant I

SWZ, formularz cenowy, oświadczenie, ogłoszenie, numer identyfikacyjny w załącznikach

Załącznik: SWZ (SWZ paliwo.docx)
Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 1- wzór umowy.docx)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 3 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 4 - oświadczenia o spełnianiu warunków.docx)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 5 - oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się.docx)
Załącznik: Ogłoszenie (08db2ba4-bdad-df59-2bf5-ac001324ab06-2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w I półroczu 2023 roku

SWZ, formularz cenowy, oświadczenie, ogłoszenie, numer identyfikacyjny w załącznikach

Załącznik: ogłoszenie (08dadd13-12af-2f91-3413-1e001185625a-1.pdf)
Załącznik: SWZ (SWZ - 10.11.2022.docx)
Załącznik: część I (Część I warzywa i owoce - Formularz cenowy.doc)
Załącznik: część II (Część II Wyroby piekarskie - Formularz cenowy.doc)
Załącznik: część III (Część III Mięso świeże, wędliny - Formularz cenowy.doc)
Załącznik: część IV (Część IV Mleko i produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - Formularz cenowy.doc)
Załącznik: formularz ofertowy (zał. nr 1 do Działu III SWZ - Wzór formularza oferty.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 2 oświadczenie art. 125 ust 1.docx)
Załącznik: identyfikator (Załącznik nr 3 - identyfikator postępowania na miniportalu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach- tryb podstawowy wariant I

SWZ, formularz cenowy, oświadczenie, ogłoszenie, numer identyfikacyjny w załącznikach

Załącznik: SWZ (SWZ paliwo.docx)
Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 1- wzór umowy.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 3 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 4 - oświadczenia o spełnianiu warunków.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 5 - oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022r.

w załączniku

Załącznik: plan postępowań (plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_i_zamieszczony_w_biuletynie_zamowien_publicznych(1).docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa oleju grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach- tryb podstawowy wariant I

Załącznik: SWZ (SWZ paliwo.docx)
Załącznik: wzór umowy (Załącznik nr 1- wzór umowy.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 3 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 4 - oświadczenia o spełnianiu warunków.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 5 - oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry