ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Poradnik Interesanta > Spis telefonówSpis telefonów, tel (23) 672 20 91

 

Nr pokoju

 

Imię i nazwisko pracownika

 

Stanowisko

 

Nr wew.

 

 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

4

Monika Lemanowicz

Dyrektor

19

 

Sekretariat

 

30

Elżbieta Bobińska

Inspektor

30

 

Dział Kadr i Administracji

 

42B

Hanna Dobrzyńska

Marta Sadkowska

Joanna Laskowska-Gulińska

Kierownik

Starszy inspektor

Starszy Inspektor

 

23

 

Dział Księgowości

 

41

Małgorzata Lejman

Główny Księgowy

 

 

 

42A

Lidia Kobylińska

Anna Tomaszewska

Małgorzata Marchlewska

Maryla Kowalewska

Karolina Fałczyńska

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Pomoc biurowa

 

 

12

29

Barbara Walczak

Kasjer

31

29

Anna Wiśniewska

Magazynier

31

 

Dział Świadczeń, Współpracy i Koordynacji

 

 

45

Bożena Ogonowska

Joanna Czaplicka

Zofia Kamińska

Katarzyna Zielińska

Kierownik

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Starszy inspektor

 

14

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

40

 

Lidia Koropacka

 

Kierownik

 

18

 

Świadczenia Rodzinne

 

47

Patrycja Makarewicz

Milena Rząsińska

Monika Gorzka

Patrycja Wróbel

Anna Dudzik

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Starszy inspektor

Referent 

17

 

Świadczenie Wychowawcze

 

Punkt Obsługi Interesanta

Danuta Chojnowska

Renata Szustowska

Krystyna Gesek

Ilona Olszewska

Starszy inspektor

Pomoc biurowa

Inspektor

Pomoc biurowa

 

22

44

500+

 Natalia Zalewska

 Rzeszut Justyna

 Wioletta Lewandowska

 Inspektor

 Referent

 Inspektor

 13

 

Fundusz Alimentacyjny

 

45

Marlena Sowa

Aleksandra Serewicz

Aneta Kołakowska

Aleksandra Konarska

Starszy inspektor

Inspektor

Inspektor

Pomoc biurowa

32

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 

21

Agnieszka Milewska 

Kierownik

27

       

22

Małgorzata Zawadzka

Sonia Goździewska     

Małgorzata Zawadzka   

Specjalista pracy socjalnej 

Starszy pracownik socjalny

Pracownik socjalny

25

23b

Karolina Niemierzycka  

Marlena Karwacka

    

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

24

23

Irena Tomaszewska       

Starszy specjalista pracy socjalnej

29

25

Marzena Kurzęcka    

Katarzyna Wiśniewska  

Alicja Knyżewska

Natalia Kowalska

Marta Kolakowska  

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

37

26

Anna Klep    

Anita Nowak

Patrycja Szmalc    

Starszy pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

36

26a

Justyna Pyszczak             

Danuta Drozdowska   

Starszy pracownik socjalny

Starszy pracownik socjalny

35

27

Agnieszka Dzienkiewicz   

Weronika Waśniewska    

Starszy pracownik socjalny

Starszy pracownik socjalny

34

32

Elżbieta Kosińska         

Iwona Smosarska          

 Lidia Brodowska    

Specjalista pracy socjalnej

Starszy specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

 

 

21

24

Justyna Jastrzębska

Psycholog

28

 

 

Dzienny Dom Seniora

 

 

Elżbieta Adamiak

Olga Kurowska          

Beata Purzycka

Bożena Pyszniak

Kierownik DDS

Instruktor terapii zajęciowej

Opiekun

Robotnik gospodarczy

 

 

15

 

Placówka Wsparcia Dziennego

 

 Bogusława Kaszuba

 Kierownik

 

 

Angelika Czajkowska

 Joanna Małachowska

 Marta Pszczółkowska

 Anna Dzierżanowska

 Anna Szczepańska

 Wychowawca

 Wychowawca

 Wychowawca

 Wychowawca

 Sprzątaczka