ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > PROFIL NABYWCY (przetargi)Ogłoszenie o publicznym przetargu ograniczonym. Znak sprawy: 01/12/2021

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza ogłoszenie o publicznym przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest najem pomieszczenia znajdującego się na III piętrze w budynku Przychodni Wysokiej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 01/12/2021.

 
 
Załączniki:
 
1. Ogłoszenie o publicznym przetargu ograniczonym.
2. Zawiadomienie o terminie przetargu ustnego.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na dział.rehabilitacyjną oraz Odz. Chirurgii. ZNAK: 29/12/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oraz przebudowę budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną orza Oddziału Chirurgii Ogólnej. Znak sprawy: 29/12/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ. 

3. Załączniki do SIWZ.

4. SIWZ edytowalny 

5., 6. Załączniki do SIWZ.  W związku z problemami technicznymi dokumentacja została ponownie wygenerowana i załączona.

7. Załączniki od 7 - 16 umieszczone w archiwum Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń i zmiany treści SIWZ.zip

17. Zmodyfikowane załączniki nr 7 i 8, odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

18. Zmiana ogłoszenia i terminu składania i otwarcia ofert , zmodyfikowany SIWZ

19. Odpowiedzi na pytania cz. 2 i schematy do postępowania.

20. Zmiana ogłoszenia i modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

21. Odpowiedzi na pytania część 3.

22. Odpowiedzi na pytania część 4.

23. Protokół z sesji otwarcia.

24.Wybór najkorzystniejszej oferty.

25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ. (SIWZ_2020_12_31_15_56_14_144.pdf)
Załącznik: SIWZ edytowalny (SIWZ_modernizacja_chirurgii_i_rehabilitacji.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II znak sprawy: 25/12/2020

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 25/12/2020

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ cz.1

3. SIWZ cz.2

4. SIWZ cz.3

5. SIWZ cz.4

6. Klucz publiczny

7.  Odpowiedzi na pytania.

8.  Protokół z sesji otwarcia.

9. Unieważnienie postępowania.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: KLUCZ PUBLICZNY (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2221064f-a3a6-4dda-a675-952051112737.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 14/08/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 14/08/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ cz. I.

3. SIWZ cz. II.

4. SIWZ cz. III.

5. Klucz publiczny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_90acbd37-3c67-4a60-a9a7-05658e2623e6

6. Odpowiedzi na pytania.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

7. Sprostowanie do odpowiedzi.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

9. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

10. Sprostowanie do odpowiedzi.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

12. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana tarminu składania i otwarcia ofert.

13. Protokół z sesji otwarcia

14. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

15. Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty.  

16. Unieważnienie wyboru i ponowny wybór najkorzystniejszej oferty pakiet nr 36 i 57

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_90acbd37-3c67-4a60-a9a7-05658e2623e6.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów dla ZOZ Włoszczowa - ZNAK 24/11/2020

Dyrekcja ZOZ Włszczowa ogłasza "Przetarg nieograniczony na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II". Znak sprawy 24/11/2020

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ 

3. Klucz publiczny

4.Odpowiedzi na pytania

5. Protokół z sesji otwarcia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

7.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (siwz implanty znzk 24.11.2020.pdf)
Załącznik: klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94502c95-04f9-487d-b433-b5c3978c632e.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę śroodków dezynfekcyjnych dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK: 26/12/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi, sprzętu ochrony osobistej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 26/12/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ - część I.

3.  SIWZ - część II.

4SIWZ - część III.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Odpowiedzi na pytania, cz. 2.

7. Protokół z sesji otwarcia.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 21/11/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 21/11/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ. 

3. Odpowiedzi na pytania. 

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. W dniu 25.11.2020r. zostaną opublikowane skorygowane odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2020 r. oraz odpowiedzi na pytania dodatkowe.

6. Skorygowane odpowiedzi i odpowiedzi na pytania dodatkowe

7. SIWZ po korekcie w wersji edytowalnej

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

9. Protokół z sesji otwarcia.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz-sprzet medyczny_2020_11_18_14_38_11_974.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 17/10/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiekatch Zamawiająego, transportu wewnątrzszpitalnego oraz wykonania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na okres 24 misięcy. Znak sprawy 17/10/2020

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Załącniki do SIWZ cz. I

4. Załącniki do SIWZ cz. II

5. Klucz publiczny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8cccea70-d7f1-4cd3-a32f-53131f452f66

6. Zmieniony załącznik nr 4 JEDZ

7. Odpowiedzi na pytania.

8.Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

9. Odpowiedzi na pytania.

10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11. Protokół z sesji otwarcia.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty.

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz-sprzatanie_2020 6_48_52_169.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8cccea70-d7f1-4cd3-a32f-53131f452f66.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 22/11/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 22/11/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ. 

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz-opatrunki_2020_11_19_14_44_11_507.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opracowania dokumentacji projektowo –– kosztorysowej. ZNAK: 16/10/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań (pakietów):
  1. “Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”;
  2. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”;
  3.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie”;

 - przewidzianych do realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 16/10/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

7. Odpowiedzi na pytania część 2.

8. Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania cześć 2.

9.  Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania cześć 2.

10. Odpowiedzi na pytania. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

12. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana tarminu składania i otwarcia ofert.

13. Protokół z sesji otwarcia.

14. Sprostowanie protokołu z sesji otwarcia.

15. Wybór najkorzystniejszej oferty.

16.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz_2020_10_05_18_47_17_569.pdf)
Załącznik: Odpowiedzi na pytania. (odpowiedzi na pytania znak sprawy 16.10.2020 cz. 3_2020_10_12_16_41_41_213.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu ZOZ we Włoszczowie. ZNAK: 28/12/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (o kodach 15 01 02, 20 03 01, 20 01 08) z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 28/12/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Protokół z sesji otwarcia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz-odpady komunalne_2020_12_23_13_25_08_490.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 18/10/2020

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 18/10/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3 SIWZ wersja edytowalna

4.  Odpowiedzi na pytania. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

6. Zmiana treści ogłoszenia i modyfikacja SIWZ.

7.  Protokół z sesji otwarcia.

8.Wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ (siwz-sprzet_2020_10_26_15_33_43_563.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 19/11/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 19/11/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ. 

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

6. Odpowiedzi na pytania.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

8. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

9. Protokół z sesji otwarcia.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty.

11.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ. (SIWZ sprzet covid 2020 ok.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu ZOZ we Włoszczowie. ZNAK: 27/12/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (o kodach 15 01 02, 20 03 01, 20 01 08) z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 27/12/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Protokół z sesji otwarcia.

4. Unieważnienie postępowania.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz znak sprawy 27.12.2020_2020_12_10_14_35_34_404.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych i komunalnych z terenu ZOZ we Włoszczowie. ZNAK: 20/11/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych ( o kodzie 180102*, 180103*, 180109*, 180108*,180182*)oraz na odbiór, transpotr,odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (o kodach 15 01 02, 20 03 01, 20 01 08) z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 20/11/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia.

5. Wybór najkorzystiejszej oferty.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (siwz-odpady medyczne i komunalne_2020_11_16_14_46_10_285.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Modernizację instalacji tlenowej w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 23/11/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizacje instalacji tlenowej w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w formule "zaprojektuj i wybuduj" . Znak sprawy 23/11/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ. 

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Odpowiedzi na pytania.

5. Protokół z sesji otwarcia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

7.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ. (SIWZ_2020_11_19_15_52_08_428.pdf)
Załącznik: Odpowiedzi na pytania. (odpowiedzi na pytania znak sprawy 23.11.2020_2020_11_24_15_19_09_343.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Znak sprawy 11/07/2020

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3.KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d38b0755-992a-44cd-bb87-0f84d2a12a56

4. Jedz- załącznik nr 2

5.Jedz- załącznik nr 2 A

6. Załączniki do postępowania.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

8. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

9. Odpowiedzi na pytania.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

11. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12 Protokół z sesji otwarcia.

13. Wybór najkorzystniejszej oferty.

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz implamed.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 15/10/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 15/10/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (Siwz_2020_10_05_14_25_05_680.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań TK w ZOZ we Włoszczowie. Znak 01/10/2020

  Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. Znak sprawy 01/10/2020

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.

 2. Odpowiedzi na pytania.

3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

4. Odpowiedzi na pytania. Część 2.

5.  Unieważnienie postępowania konkursowego

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych wraz z użyczeniem butli dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 12/07/2020

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  gazów medycznych wraz z użyczeniem butli  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 12/07/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Modyfikacja treści SIWZ.

5 Protokół z sesji otwarcia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ_2020072712580100.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 13/08/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiekatch Zamawiająego, transportu wewnątrzszpitalnego oraz wykonania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na okres 24 misięcy. Znak sprawy 13/08/2020

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Klucz publiczny - KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e950a80-9ff3-42e7-9da4-2fd89fd844d2

4. Załącniki do SIWZ cz. I

5. Załącniki do SIWZ cz. II

6. Odpowiedzi na pytania.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

8. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

9.  Protokół z sesji otwarcia.

10. Unieważnienie postępowania.

11.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


 

Załącznik: SIWZ. (siwz_2020081205454400.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e950a80-9ff3-42e7-9da4-2fd89fd844d2.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla ZOZ

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 10/07/2020.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Zmiana treści SIWZ - Załącznik NR 1

 4. Zmiana treści SIWZ - Załącznik NR 1 wersja edytowalna

5. Protokół z sesji otwarcia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ (siwz_2020070207222900.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 09/05/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 09/05/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ- część I.

3.  SIWZ- część II.

4.  SIWZ- część III.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

7. Zmiana treści ogłoszenia oraz modyfikacja treści SIWZ. -Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

8. Protokół z sesji otwarcia.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 08/05/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 08/05/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz-szy chirurgiczne.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji aparatury medycznej dla ZOZ

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 05/03/2020.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ cz. I
3. SIWZ cz. II
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

6. Odpowiedzi na pytania.
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
8. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
10. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

11. Protokół z sesji otwarcia.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty.
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ cz. I (2020.03.18_aparatura_medyczna_SIWZ cz. I.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 07/04/2020.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 07/04/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4.Protokół z sesji otwarcia.

5. Unieważnienie postępowania.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (siwz szwy chirurgiczne.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w ZOZ. ZNAK: 06/03/2020.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 06/03/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ cz I.
3.
SIWZ cz II.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

6. Odpowiedzi na pytania.
7.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
8. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
10. Zmiana treści ogłoszenia i zmiana SIWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!
11. Protokół z sesji otwarcia.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty.
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 04/03/2020.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK: 04/03/2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3.Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia ofert.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ- leki.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium ZOZ Włoszczowa - ZNAK 15/11/2019

Dyrekcja ZOZ Włszczowa ogasza "Przetarg nieograniczony na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II"

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.


2. SIWZ cz. I

3. SIWZ cz. II

4. Klucz publiczny miniportal:  8bd38419-2581-4e58-acd5-0689cd0a04ac

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zmydyfikowany formularz ofertowy - załącznik nr 2

7. Protokół z sesji otwarcia.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 11.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8bd38419-2581-4e58-acd5-0689cd0a04ac.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 03/02/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK: 03/02/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ. ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT 

6. Protokół z sesji otwarcia.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty.

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ_2020021812145500.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 02/01/2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK: 02/01/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz 1

4. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu cz. 1 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz. 2

6. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu cz. 2 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

7. Odpowiedzi na pytania cz I.

8. Odpowiedzi na pytania cz II.

9. Protokół z sesji otwarcia.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II znak sprawy: 11/10/2019

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 11/10/2019

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Klucz publicznyd83ce44b-45b8-4a58-88e5-2b0b4ed60386

 

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz. 1

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz. 2

6. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

7. Odpowiedzi na pytania.

8. Protokół z sesji otwarcia

9. Sprostowanie do protokołu sesji otwarcia ofert

10. Sprostowanie do protokołu sesji otwarcia ofer-1

11. Wybór najkorzystniejszej oferty.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

Załącznik: SIWZ. (SIWZ LEKI UE.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d83ce44b-45b8-4a58-88e5-2b0b4ed60386.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 01/01/2020

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych ( o kodzie 180102*, 180103*, 180109*, 180108*,180182*) z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 01/01/2020.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania cz I

4. Odpowiedzi na pytania cz II

5. Protokół z sesji otwarcia

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ odpady medyczne.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 16/11/2019

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 16/11/2019.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Protokół z sesji otwarcia

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie pakietu nr. 8

6. Wybór najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ (siwz sprzęt medyczny pdf_signed.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 14/11/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi, sprzętu ochrony osobistej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 14/11/2019.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ-część I

3. SIWZ-część II

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

6. Odpowiedzi na pytania

7. Protokół z sesji otwarcia

8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 12/10/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 12/10/2019

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Notatka ze spotkania z wykonawcami z dnia 18.10.2019

4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

5. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia.

6. Protokół z sesjii otwarcia ofert

7.Wybór najkorzystniejszej oferty.

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Załącznik: SIWZ. (SIWZ ART. ŻYWNOŚCIOWE.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 13/11/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK SPRAWY : 13/11/2019.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Odpowiedzi na pytania cz.2

5. Protokół z sesji otwarcia

6. Wybór najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Załącznik: SIWZ (siwz opatrunki znak spr. 13.11.2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 09/06/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK: 09/06/2019.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Klucz publiczny

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

6. Odpowiedzi na pytania.

7. Sprostowanie do odpowiedzi na pytania

8. Protokół z otwarcia ofert.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty.

10. Unieważnienie i ponowny wybór pakietu 40

11. Unieważnienie i ponowny wybór pakietu 11

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

Załącznik: SIWZ (SIWZ JEDNORAZÓWKA UE 2019.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_18b7a9f2-24c8-477e-8282-7c84f76b5e50.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Modernizacja pomieszczenia serwerowni Szpitala w form.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane -. Modernizacja pomieszczenia serwerowni Szpitala w formule  "zaprojektuj i wybuduj' realizowana w ramach projektu pn "Informatyzacja Plcówek Medycznych Województwa Świetokrzyskiego" na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawłw II, Znak:10/10/2019

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

10. Załącznik nr 8

11.Załącznik nr 9

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Odpowiedzi na pytania.

14. Zmiana ogłoszenia.

15.Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ.

16.Protokół z sesji otwarcia ofert

17. Wybór najkorzystniejszej oferty

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 


Załącznik: SIWZ (siwz modernizacja pomieszczen serwerowni.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 3 (04_InPlaMed_Dodatek nr 2_Spełnienie warunków.docx)
Załącznik: Załącznik nr 4 (05_InPlaMed_Dodatek nr 3_Podstawy wykluczenia.docx)
Załącznik: Załącznik nr 6 (07_InPlaMed_Dodatek nr 5_Oświadczenie grupa kapitałowa.docx)
Załącznik: Załącznik nr 7 (08_InPlaMed_Dodatek nr 6_Wykaz robót budowlanych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Znak 25/09/2019

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie-Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnychw zakresie wykonania badańdiagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej wraz z załącznikami.

 

1.Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z załącznikami.

2. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

3. Załącznik do odpowiedzi na pytania - zmiana w formularzu kolor czerwony

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o publicznym przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia zlokalizowanym w holu głównym szpitala znak sprawy: 14/05/2019

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 17,30 m2 zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Znak sprawy: 14/05/2019

Załączniki :

1 Opis oferty

2. Oferta i opis pomieszczenia

3. Projekt umowy

4. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego 

5. Unieważnienie 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II znak sprawy: 07/04/2019

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 07/04/2019

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3.Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia ofert.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ szwy 07.04.2019 OK.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 08/04/2019

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. znak sprawy: 08/04/2019

Załączniki:

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Protokół z otwarcia ofert.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (SIWZ 08,04,2019 Pralnia powtórzona 2019 — kopia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 06/04/2019

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. znak sprawy: 06/04/2019

Załączniki:

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Protokół z otwarcia ofert.

4. Unieważnienie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ PRANIE 06,04,2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie przegladu wentylacji grawitacyjnej-kominowej w budynkach ZOZ we Włoszczowe. Znak sprawy: 09/04/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie przegladu wentylacji grawitacyjnej - kominowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 09/04/2019
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Informacja o wyborze oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II znak sprawy: 05/03/2019

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 05/03/2019

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Odpowiedzi na pytania cz. 2 

5. Protokół z otwarcia ofert.

6.Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Załącznik: SIWZ. (siwz leki 05.03.2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rentgenodiagnostyki w systemie teleradiologicznym. Znak 08/04/2019

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie-Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rentgenodiagnostyki w systemie teleradiologicznym wraz z załącznikami.

 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z załącznikami.

2. Zmiana terminu składania ofert.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe. Znak sprawy: 07/04/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe - Szpitala Powiatowegi im. Jana Pawła II.Znak sprawy: 07/04/2019

 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wybór najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla ZOZ we Włoszczowie. Znak: 05/03/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 05/03/2019

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę preparatów do dezynfekcji narzędzi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie-Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. 02/02/2019

 Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do dezynfekcji narzędzi w płynie, do mycia sprzętu pomocniczego, preparatów do zamgławiania, akcesoriów do autoklawów, testów do sterylizacji, sprzętów ochrony indywidualnej. Znak:02/02/2019

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia ofert.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Załącznik: SIWZ. (SIWZ dezynfekcja 02,02,2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 01/01/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK: 01/01/2019.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4.Protokół z otwarcia ofert.

5.Wybór najkorzystniejszej oferty.

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (siwz_2019012813270600.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak: 03/02/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 03/02/2019

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.Odpowiedzi na pytania

5.Odpowiedzi na pytania 2

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Zmiana tresci ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

8.Protokół z otwarcia ofert

9.Wybór najkorzystniejszej oferty.

10.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (siwz implanty 03.02.2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls. Znak: 04/02/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony znak: 04/02/2019 na "Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II" 
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
5. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.
6.SIWZ - modyfikacja.
7. Protokół z otwarcia ofert.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (SIWZ 04,02,2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań TK w ZOZ we Włoszczowie. Znak 04/03/2019

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. Znak sprawy 04/03/2019

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.

2. Sprostowanie ogłoszenia o konkursie ofert

3. Odpowiedzi na pytania

4.  Wybór oferty. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II znak sprawy: 13/09/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 13/09/2018

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Informacja do postępowania

4. Modyfikacja SIWZ.

5. Odpowiedzi na pytania 

6. Klucz publiczny aadedf79-2f47-4bcc-9b8f-a2dd4daa7c74

7. Odpowiedzi na pytania

8. Odpowiedzi na pytania cz. 3

9. Sprostowanie do ogłoszenia

10. Odpowiedzi na pytania cz.4

11. Protokół z otwarcia ofert

12. Wybór najkorzystniejszej oferty.

13.  Unieważnienie.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ LEKI.doc)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_aadedf79-2f47-4bcc-9b8f-a2dd4daa7c74.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych ( o kodzie 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 09) znak: 03/01/2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

 

2. Informacja o wyborze oferty. 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak: 15/10/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak 15/10/2018

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Informacja do postępowania

4. Modyfikacja SIWZ.

5. Odpowiedzi na pytania.

6.Klucz publiczny c77dc4c0-9d88-454a-b66b-a1db2d07f6ae

7.Sprostowanie do ogłoszenia

8. Protokół z otwarcia ofert

9. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ Ortopedia.doc)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c77dc4c0-9d88-454a-b66b-a1db2d07f6ae.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych ( o kodzie 18 01 02*, 18 01 03*, 07 05 13*, 18 01 09) znak: 36.12.2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Odpowiedzi na pytania.

3. Unieważnienie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych. Znak postępowania: 01/01/2019.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych. Znak postępowania: 32/11/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Hospicjum Stacjonarnym w ZOZ we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Hospicjum Stacjonarnym w Zespole Opieki Zrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.

2. Wybór oferty. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej dla ZOZ Włoszczowa. Znak sprawy 34/11/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostwaę systemu identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej dla Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 34/11/2018.

1. Zapytanie ofertowe.

2.  Informacja o wyborze oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa aparatu USG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. znak: 16/10/2018


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i  dostawę aparatu USG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy:16/10/2018.

Załączniki;

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia ofert.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik: SIWZ. (SIWZ USG.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na modernizację układu pomiarowego według zasady TPA punktów poboru energii elektrycznej w ZOZ Włoszczowa. Znak sprawy: 33/11/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest modernizacja układu pomiarowego według zasady TPA dla punktów poboru energii elektrycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 33/11/2018.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór oferty. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na modernizację układu pomiarowego według zasady TPA punktów poboru energii elektrycznej w ZOZ Włoszczowa

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest modernizacja układu pomiarowego według zasady TPA dla punktów poboru energii elektrycznej
w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy 07/02/2018.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór oferty.

3. Unieważnienie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA, DEZYNFEKCJI I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI ZNAK: 12/09/2018

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi. Znak:12/09/2018

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Załączniki do SIWZ.

4.Odpowiedzi na pytania.

5. Protokół z otwarcia ofert.

6.  Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ. (siwz dezynfekcja.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 11/09/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 11/09/2018

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Załaczniki do SIWZ.

4. Protokół z sesji otwarcia ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ. (siwz 11.09.2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 07/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II. ZNAK: 07/07/2018.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Odpowiedzi na pytania.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Protokół z otwarcia ofert

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

8. Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty

9. Uniewaznienie i ponowny wybór pakiet nr 40

Załącznik: SIWZ (SIWZ JEDNORAZÓWKA 2018.pdf)
Załącznik: Odpowiedzi na pytania. (Odpowiedzi na pytania dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 07,07,2018R.pdf)
Załącznik: Odpowiedzi na pytania. (Odpowiedzi na pytania dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 07,07,2018R. — 2.odt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 28/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 28/08/2018.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie.

Załącznik: Zapytanie ofertowe. (zapytanie na dost. mat. hydraul. i elektrycz. 28,08,2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i opakowań spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -znak sprawy 29/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości i opakowań spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 29/08/2018.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 

2. Informacja o wyborze oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 10/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 10/08/2018

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4.Protokół z sesji otwarcia ofert.

5. Unieważnienie.

Załącznik: SIWZ. (SIWZ żywność 2.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą kuchni elektrycznej 6-płytowej. Znak sprawy: 26/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą kuchni elektrycznej 6-płytowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak postępowania: 26/08/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Informacja o wyborze oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i opakowań spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -znak sprawy 22/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości i opakowań spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 22/07/2018.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 

2. Informacja z otwarcia ofert.

3. Unieważnienie .

Załącznik: Zapytanie ofertowe (dostawa środków czystości i opakowan spożywczych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 13/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 13/06/2018.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie.

Załącznik: Unieważnienie. (unieważnienie hydrauliczne i elektryczne znak-13,06,2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 09/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 09/08/2018

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3.Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z sesji otwarcia ofert.

5. Unieważnienie. 

Załącznik: SIWZ (SIWZ KUCHNIA 2018.doc)
Załącznik: Unieważnienie. (unieważnienie znak 09,08,2018-żywnośc.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie w celu udzielenia informacji handlowej w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki znak sprawy: 27/08/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie w celu udzielenia informacji handlowej w sprwaie usługi udzielenia kredytu/pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 27/08/2018.

Załącznik:

1.Zapytanie.

2. Sprostowanie.

3. Załączniki.

Załącznik: Zapytanie. (zapytanie .08.2018r. kredyt.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą kuchni elektrycznej 6-płytowej. Znak sprawy: 23/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą kuchni elektrycznej 6-płytowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak postępowania: 23/07/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2.  Unieważnienie postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 08/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wykładziny podłogowej PCV, poszerzenie drzwi na salę wybudzeń i wymianę kasetonów na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego w Zespole Opoieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 08/07/2018

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Unieważnienie postepowania.

Załącznik: SIWZ (siwz 08.07.2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa sprzetu i aparatury medycznej dla ZOZ Włoszczowa znak:05/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i  dostawę sprzetu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 05/06/2018.

Załączniki;

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Załączniki 1-5

4.Odpowiedzi na pytania.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Sprostowanie do odpowiedzi na pytania.

7. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Protokół z otwarcia ofert

10. Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik: SIWZ. (siwz sprzet medyczny 05.06.2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na utylizację odczynników chemicznych. Znak sprawy: 21/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych. Znak postępowania: 21/07/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Uniewaznienie postepowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 03/04/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. Znak sprawy: 03/04/2018

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Sprostowanie do pytania.

5. Sprostowanie do pytania.

6.Protokół z otwarcia ofert

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik: SIWZ. (SIWZ leki 03.04.2018-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą obieraczki. Znak sprawy: 19/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą obieraczki do ziemniaków i warzyww dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak postępowania: 19/07/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na utylizację odczynników. Znak sprawy: 20/07/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych. Znak postępowania: 20/07/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie postepowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 06/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wykładziny podłogowej PCV, poszerzenie drzwi na salę wybudzeń i wymianę kasetonów na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego w Zespole Opoieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II . Znak sprawy: 06/06/2018

 Załączniki:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.

3. Unieważnienie postępowania.

Załącznik: SIWZ (siwz.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie " Opracowanie programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
we Włoszczowie".

Załaczniki.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Umowa.

Załącznik: Umowa. (umowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczenia na Oddziale Pediatrii. Znak sprawy: 18/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac modernizacyjnch pomieszczenia na Oddziale Pediatrii. Znak postępowania: 18/06/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Protokół z otwarcia ofert.

2. Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą obieraczki. Znak sprawy: 17/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą obieraczki do ziemniaków i warzyww dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak postępowania: 17/06/2018.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na archiwizację dokumentacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 16/06/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi ,polegającej na uporządkowaniu i przygotowaniu do wybrakowania dokumentacji medycznej i dokumentacji administracyjno-finansowej oraz sporządzenia kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 16/06/2018.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik

3.Protokół z otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczenia na Oddziale Pediatrii. Znak sprawy: 15/06/2018

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczenia na Oddziale Pediatrii w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy: 15/06/2018.

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie zapytania ofertowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na modernizację pomieszczenia na Oddziale Pediatrii. Znak sprawy: 12/05/2018

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczenia na Oddziale Pediatrii w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy: 12/05/2018.

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe.

2. Unieważnienie zapytania ofertowego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 11/05/2018

  Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 11/05/2018.
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Załączniki 1-3
3. Informacja z otwarcia ofert.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie w celu udzielenia informacji handlowa w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie w celu udzielenia informacji handlowej w sprwaie usługi udzielenia kredytu/pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł lub 9.000.000,00 zł lub 13.000.000,00 zł lub 14.000.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie- Szpitala Powiatowego im.Jana Pawła II.

Załaczniki.

1.Zapytanie.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik: Zapytanie. (zapytanie infor.handlowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa zestawów jednorazowych do pobrania preparatyki i aplikacji materiału biologicznego-PRP dla ZOZ Włoszczowa znak:04/05/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu jednorazowego wraz z elementami służącymi do pobrania , preparatyki i aplikacji materiału bilogicznego- PRP. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 04/05/2018.

Załączniki;

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia ofert

5.Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ. (siwz 04.05.2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 10/05/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 10/05/2018.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załaczniki 1-3

3.Informacja z otwarcia ofert.

4. Unieważnienie.

Załącznik: Unieważnienie. (unieważnienie postepowania art. biurowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wykonanie audytu w zakresie prawidłowości prowadzenia rozliczen z Narodowym Funduszem Zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie".

Znak sprawy : 09/04/2018

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki 1-3.

3. Wybór oferty. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe. Znak sprawy: 08/04/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe.
Znak sprawy: 08/04/2018
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wybór najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Hospicjum Stacjonarnym w ZOZ we Włoszczowie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Hospicjum Stacjonarnym w Zespole Opieki Zrowotnej we Włoszczowie -

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.

2. Załączniki do ogłoszenia. 

3.Rozstrzygnięcie .


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 02/03/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. Znak sprawy: 02/03/2018


 Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Zmiana treści ogłoszenia.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Protokół z sesji otwarcia ofert

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik: SIWZ. (SIWZ LEKI 02.03.2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych o wartości do 30 000.00 Euro. Znak sprawy 06/02/2018


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na  wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych o wartości do 30 000.00 Euro dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Znak sprawy 06/02/2018

Załaczniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji artykułu w prasie o wartości do 30 000.00 Euro. Znak sprawy 05/02/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji artykułu w prasie o wartości do 30 000.00 Euro dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Znak sprawy 05/02/2018

Załaczniki:

 1. Zapytanie ofertowe.

2. Odpowiedz na pytanie

3. Wybór oferty najkorzystniejszej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych o wartości do 30 000.00 Euro. Znak sprawy 03/02/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na  wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych o wartości do 30 000.00 Euro dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Znak sprawy 03/02/2018


Załaczniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji artykułu w prasie o wartości do 30 000.00 Euro. Znak sprawy 02/02/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji artykułu w prasie o wartości do 30 000.00 Euro dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Znak sprawy 02/02/2018

Załaczniki:

 1. Zapytanie ofertowe.

2. Odpowiedzi na pytania

3. Odpowiedzi na pytania

4. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls. Znak: 01/01/2018

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 01/01/2018

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony znak: 01/01/2018 na "Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls" 
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania
4. Protokół z otwarcia ofert
5. Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik: SIWZ (SIWZ - Włoszczowa Serwis 2018 (2).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA, DEZYNFEKCJI I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI ZNAK: 12/08/2017

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi. Znak:12/08/2017

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia.

5.Wybór najkorzystniejszej oferty

6. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

Załącznik: SIWZ (DEZYNFEKCJA SIWZ-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak: 16/11/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

3. Zmiana treści ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

5. Odpowiedzi na pytania. 

6.Protokół z otwarcia ofert

Załącznik: SIWZ (SIWZ Ortopedia 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę artykułów pamiątkowych znak sprawy: 40/12/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę artykułów pamiątkowych dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” znak sprawy: 40/12/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na organizację poczęstunku dla uczestników konferencji w ramach projektu. Znak sprawy: 41/12/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza  zapytanie ofertowe na organizację poczęstunku dla uczestników konferencji w ramach projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Znak sprawy: 41/12/2017

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych znak: 39/12/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór nakorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 14/10/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 14/10/2017

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Sprostowanie do odpowiedzi na pytania

5. Protokół z otwarcia ofert.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (SIWZ Leki-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 15/10/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 15/10/2017.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4.  Protokół z otwarcia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych znak: 36/11/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.Znak sprawy: 36/11/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych znak: 34/10/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.Znak sprawy:34/10/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 07/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 07/05/2017

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia.

5. Sprostowanie

6. Wybór najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ Leki.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 13/08/2017

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak:13/08/2017

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Otwarcie ofert

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (MATERIAŁY OPATRUNKOWE.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przez lekarzy:

a.        Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

b.       Lekarzy pracujących w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:

a.        Oddziale Pediatrycznym;

b.       Oddziale Chorób Wewnętrznych I i II;

c.        Oddziale Reumatologicznym;

d.       Oddziale Chirurgiczny Ogólny;

e.       Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;

f.         Hospicjum stacjonarnym;

g.        POZ;

h.       NiŚOM;

i.         Poradni endokrynologicznej;

j.         Poradni chorób płuc;

k.        Poradni zdrowia psychicznego;

l.         Poradni neurologicznej;

w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 17/06/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 17/06/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

3. Unieważnienie

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Materiały hydrauliczne i elektryczne - zapytanie ofertowe 2017.06.22.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 11/06/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostwę szwów chirurgicznych dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 11/06/2017

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Protokół z otwarcia.

5. Unieważnienie postępowania.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

Załącznik: SIWZ (SIWZ szwy chir..doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Znak:10/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie", Znak:10/05/2017

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki nr 1

4. Załączniki nr 2

5. Załączniki nr 3

6. Załączniki nr 4

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

8. Zmiana treści ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ.

9. Odpowiedzi na pytania.

10. Protokół z otwarcia.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

Załącznik: SIWZ (SIWZ SOR 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 04/02/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZOZ Włoszczowa.

 Znak sprawy: 04/02/2017

Załączniki:

1.Ogloszenie o zamówieniu,

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania

4. Protokół z otwarcia

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ leki 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Znak:03/01/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na "BUDOWĘ CAŁODOBOWEGO LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW SANITARNYCH DLA POTRZEB SOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIAŁCE NR 4455/2 OBRĘB 0006 PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 28 WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ORAZ ZGŁOSZENIE DO LPR":

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Projekt umowy

4 Załączniki - dot. załączników 4,5,6 SIWZ 

5. Odpowiedzi na pytania

6.Załącznik nr 1 do odpowiedzi

7. Załącznik nr 2 do odpowiedzi

8. Załącznik nr 3 do odpowiedzi

9. Protokół z otwarcia

10. Unieważnienie postępowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ Ladowisko.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Znak:05/02/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na "BUDOWĘ CAŁODOBOWEGO LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW SANITARNYCH DLA POTRZEB SOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIAŁCE NR 4455/2 OBRĘB 0006 PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 28 WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ORAZ ZGŁOSZENIE DO LPR":

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki

4. Odpowiedzi na pytania

5. Decyzja na wycinkę drzew

6. Pozwolenie na budowę

7. Akceptacja koncepcji projektu lądowiska

8. Protokół z otwarcia ofert.

9. Wybór najkorzytsniejszej oferty.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ Ladowisko.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 06/04/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostwę szwów chirurgicznych dla ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 06/04/2017

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Odpowiedzi na pytania.

5. Protokół z otwarcia.

6. Wybór najkorzystniejszej ofert.   

7. Sprostowanie. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ szwy chir..doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 08/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 08/05/2017

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3. Odpowiedzi na pytania

4. Odpowiedzi na pytania 

5. Protokół z otwarcia ofert.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Załącznik: SIWZ (SIWZ rękawice.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 09/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. ZNAK: 09/05/2017.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

4. Zmiana treści ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZa.

5. Odpowiedzi na pytania.

6. Odpowiedzi na pytania.

7. Odpowiedzi na pytania.

8. Protokół z otwarcia.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik: SIWZ (SIWZ Jednorazówka.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ZOZ Włoszczowa nr sprawy 19/07/2017

Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z placu należącego do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Szczegółowy opis w załaczniku nr 2

Załączniki

1. Ogłoszenie o sprzedaży

2. Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ZOZ Włoszczowa nr sprawy 18/07/2017

Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z placu należącego do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Szczegółowy opis w załaczniku nr 1

Załączniki

1. Ogłoszenie o sprzedaży

2. Unieważnienie postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 16/06/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa materiałów elektrycznych i hydraulicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 16/06/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 

2. Unieważnienie

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Materiały hydrauliczne i elektryczne - zapytanie ofertowe 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak Sprawy 15/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotenj we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak sprawy 15/05/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Odpowiedzi na pytania

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak Sprawy 14/05/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest zakup i dostawa leków dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak sprawy 14/05/2017.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Sprostowanie

3.  Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe. Znak sprawy: 12/04/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe. Znak sprawy: 12/04/2017

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1.

3. Załącznik nr 2.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i montażem 3 klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni ZOZ Włoszczowa. Znak sprawy: 10/04/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą
i montażem 3 klimatyzatorów w systemie split 1:1 do centralnej sterylizatorni ZOZ Włoszczowa.
Znak sprawy: 10/04/2017
 
Załączniki:
 
1. Zapytanie ofertowe.
2. Odpowiedzi na pytania
3. Wybór najkorzytniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych znak sprawy: 09/04/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” znak sprawy:09 /04/2017

 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE o publicznym przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia zlokalizowanego w wolnostojącym budynku szpitala. Znak sprawy: 02/02/2017

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 144 m2 zlokalizowanego w wolnostojącym budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Znak sprawy: 02/02/2017.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie wraz z załącznikami.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę videokolonoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy: 08/04/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę videokolonoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy: 08/04/2017.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Odpowiedzi na pytania

3.Protokół z przeprowadzonego postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych znak sprawy: 07/04/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowe poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” znak sprawy: 07/04/2017
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składnia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Znak sprawy: 04/02/2017

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: ,,Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie'' oraz ,,Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie''. Znak sprawy: 04/02/2017

 Załączniki:

1. Zaproszenie do skladania ofert.

2. Protokół z przeprowadzonego postępowania.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składnia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Znak 03/02/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: ,,Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie'' oraz ,,Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie''.

 Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składnia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Znak 01/02/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: ,,Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie'' oraz ,,Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie''.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla ZOZ Włoszczowa Znak 20/11/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznyc.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania

- protokół z otwarcia

-Rozstrzygnięcie

Załącznik: SIWZ (SIWZ Ortopedia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 01/01/2017

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Protokół z otwarcia ofert.

5. Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik: SIWZ (SIWZ jednorazówka2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 02/01/2017

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony znak: 02/01/2017 na "Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls" 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki

4. Odpowiedzi na pytania

5. Rozstrzsygnięcie postępowania.

5. Protokół z otwarcia ofert.

6. Rozstrzygnięcie postępowania


 

Załącznik: SIWZ (SIWZ - Włoszczowa Serwis (wraz z załacznikami do SIWZ 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych znak: 37/12/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych

 

Załączniki:

1 Zapytanie ofertowe

2.Odpowiedzi na pytania

3.Wybór najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy:18/09/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę leków  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1.Ogloszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Sprostowanie,

4. Sprostowanie do pakietu nr 40

5. Odpowiedzi na pytania,

6. Protokół z otwarcia

7. Rozstrzygnięcie

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Leki - !!!!!!!!!!!.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 15/08/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Protokół z otwarcia ofert

5.  Rozstrzygnięcie

6. Ogłoszenie

Załącznik: SIWZ (SIWZ jednor. III zmiana.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe Znak:35/12/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż  stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Odpowiedzi na pytania

3. Wybór oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych znak: 34/11/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Załączniki:

1 Zapytanie ofertowe

2 Protokół z wyboru


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe Znak:32/09/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż bezcieniowej lampy operacyjnej sufitowej.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Odpowiedzi na pytania

3. Wybór oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych znak: 33/10/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Załączniki:

1 Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego. Znak: 16/08/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę kompleksowego utrzymania i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego, transport wewnątrzszpitalny  oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjentach na zlecenie personelu medycznego na rzecz ZOZ we Włoszczowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

W dniu 26.08.2016 roku do Zamawiającego - ZOZ Włoszczowa wpłyneło odwołanie, którego treść zawarta jest w załączniku. Zamawiający wzywa zainteresowanych Wykonawców do przystąpienia do odwołania 

3. Odwołanie,

4. Pismo odwoławcze,

5. Odpowiedzi na pytania

UWAGA!

Modyfikacja SIWZ

6. Ogłoszenie dodatkowych informacji,

7. SIWZ

8. Odpowiedzi na pytania

9. Odwołanie

10.  Odpowiedzi na pytania

11. Protokół z otwarcia ofert.

12. Rozstrzygnięcie

13.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14. Dodatkowa informacja lub sprostowanie

Załącznik: SIWZ (SIWZ sprzątanie.doc)
Załącznik: Odwołanie (odwołanie Włoszczowa-1.doc)
Załącznik: SIWZ (SIWZ - modyfikacja.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane znak: 31/09/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza  zapytanie ofertowe na roboty budowlane dotyczące realizacji:

pokrycie papą dachu budynku łóźkowego i remontu elewacji nad oknami w budynku łącznika (budynek z klatkami schodowymi i windami).

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa wraz z wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 19/09/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nadostawę wraz z wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania.

4. Protokół z otwarcia ofert,

5. Rozstrzygnięcie

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ. (Kopia SIWZ karetka.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę pomy strzykawkowej dla noworodków w Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak : 29/07/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pompy strzykawkowej dla noworodków.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa wraz z wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 17/09/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nadostawę wraz z wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Odpowiedzi na pytania

4. Protokół z otwarcia ofert

5. Unieważnienie

 

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ karetka aktualna.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 11/07/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 11/07/2016

Załączniki:

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieloniu zamówieniu

Załącznik: SIWZ (SIWZ jednorazówka.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane znak: 30/09/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza  zapytanie ofertowe na roboty budowlane dotyczące realizacji:

pokrycie papą dachu budynku łóźkowego i remontu elewacji nad oknami w budynku łącznika (budynek z klatkami schodowymi i windami).

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie postępowania 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

RZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA, DEZYNFEKCJI I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI ZNAK: 14/07/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi  znak:14/07/2016. Więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

- Zestawienie pakietów od nr 1 do nr 7

- Formularz ofertowy    
- Projekt  istotnych postanowień umowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania

- Rozstrzygnięcie

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ dezynfekcja 14.07.2016.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę implantów stawu kolanowego, więcej inforamcji w załącznikach.

Znak 13/07/2016

 1.Ogloszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3 Rozstrzygnięci

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ Implanty.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na przegląd budynków oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Wloszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na przegląd budynków oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska znak sprawy: 26/06/2016.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Sprostowanie do umowy

UWAGA !

3. Zmiana terminu składania ofert.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak 03/03/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 03/03/2016

Załączniki:

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Odpowiedz

5. Rozstrzygnięcie

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ jednorazówka 2016rr.doc)
Załącznik: Odpowiedzi (odpowiedzi jednorazówka.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA, DEZYNFEKCJI I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI ZNAK: 07/05/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi  znak:07/05/2016. Więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

- Zestawienie pakietów od nr 1 do nr 19

- Formularz ofertowy    
- Projekt  istotnych postanowień umowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

- Odpowiedzi

- Odpowiedzi

- Rozstrzygnięcie

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: siwz (SIWZ Dezynfekcja popr..doc)
Załącznik: Odpowiedzi (Odpowiedzi dezynfekcji.doc)
Załącznik: Odpowiedzi (odpowiedzi 07.05.2016.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. znak sprawy: 12/07/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy:12/07/2016

 

Załączniki:

 

1 - Szczegółowy formularz ofertowy

2 -  Formularz ofertowy               

3 - Projekt  istotnych postanowień umowy

 

4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

7 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu specjalistycznym środkiem transportu

8 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących jakości zdrowotnej żywności

9 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie stosowania dobrej praktyki rolniczej, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki

higienicznej

10. Wybór najkorzystniejszej oferty.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ Kuchnia lipiec.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. znak sprawy: 09/06/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 09/06/2016

Załączniki:

1 - Szczegółowy formularz ofertowy

2 -  Formularz ofertowy               

3 - Projekt  istotnych postanowień umowy

4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

7 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu specjalistycznym środkiem transportu

8 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących jakości zdrowotnej żywności

9 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie stosowania dobrej praktyki rolniczej, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej

 10. Odpowiedzi na pytania

11. Rozstrzygnięcie

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

 

 

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Kuchnia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 04/04/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 04/04/2016

Załączniki:

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Protokół z otwarcia ofert

4. Wybór oferty najkorzystniejszej

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ PRANIE 2016 nowa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich ZNAK: 08/06/2016

 

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich znak sprawy: 08/06/2016

Załączniki:

1 - Szczegółowy formularz ofertowy

2 -  Formularz ofertowy               

3 - Projekt  istotnych postanowień umowy

4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !

7. Sprostowanie

8. Odpowiedzi na pytania

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Rozstrzygnięcie

11. Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Wszczepy nowa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i opakowań spożywczych znak sprawy: 27/07/2016r dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i opakowań spożywczych znak sprawy: 27/07/2016r

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe

2.Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych znak sprawy: 28/07/2016r dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych znak sprawy: 28/07/2016r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych znak sprawy: 25/06/2016 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych znak sprawy: 25/06/2016.

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy.

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

4. Rozstrzygnięcie

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Materiały hydrauliczne i elektryczne - zapytanie ofertowe 1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu artroskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak : 24/06/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę asprzętu artroskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt istotnych postanowień umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Uniewarznienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Świadczenie usług Transportu Sanitarnego znak: 10/06/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na świadczenie usług Transportu Sanitarnego znak:10/06/2016  więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

- Formularz ofertowy    
- Projekt  istotnych postanowień umowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
- Oświadczenie o uprawnieniach osób,
- Druk zlecenia transportu

Załącznik: SIWZ (SIWZ transport zm.10.06.2016.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Swiadczenie usług Transportu Sanitarnego znak: 06/05/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na świadczenie usług Transportu Sanitarnego znak:06/05/2016  więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

- Formularz ofertowy    
- Projekt  istotnych postanowień umowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
- Oświadczenie o uprawnieniach osób,
- Druk zlecenia transportu

- Unieważnienie

Załącznik: siwz (SIWZ Transport ZOZ Włoszczowa Ost!.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Swiadczenie usług Transportu Sanitarnego znak: 05/05/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na świadczenie usług Transportu Sanitarnego znak:05/05/2016  więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

- Formularz ofertowy    
- Projekt  istotnych postanowień umowy
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
- Oświadczenie o uprawnieniach osób,
- Druk zlecenia transportu

Unieważnienie

Załącznik: SIWZ (SIWZ transport.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie; Znak sprawy 02/02/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej;

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej

4. Odpowiedzi na pytania

5. Wybór oferty najkorzystniejszej

6. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Załącznik: SIWZ (SIWZ Leki 15.03.2016.aktualna.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE o publicznym przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia zlokalizowanym w holu głównym szpitala znak sprawy: 22/05/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 17,30 m2 zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Znak sprawy: 22/05/2016

Załączniki :

1 Opis pomieszczeń i wyposażenia technicznego

2. Oferta

3. Projekt umowy

4. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego

5. Rozstrzygnięcie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak : 23/05/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Wykaz artykułów biurowych

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak : 18/04/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Wykaz artykułów biurowych

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Protokół z postępowania

5. Unieważnienie

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w ZOZ Włoszczowa znak: 19/04/2016.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie planuje zamówienie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w ZOZ we Włoszczowa.

 Załączniki:

1. Wykaz zainstalowanych drukarek

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy

4. Rozstrzygnięcie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak: 21/04/2016

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy na worki foliowe

2. Formularz ofertowy

 UWAGA !!!

Z dniem 11.05.2016 r nastąpiła zmaiana terminu otwarcia ofert !

3. Protokół z postępowania

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE o publicznym przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia zlokalizowanym w holu głównym szpitala znak sprawy: 16/04/2016

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 17,30 m2 zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Znak sprawy: 16/04/2016

Załączniki :

1 Opis pomieszczeń i wyposażenia technicznego

2. Oferta

3. Projekt umowy

4. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego

5. Unieważnienie

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w ZOZ Włoszczowa znak: 14/04/2016.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie planuje zamówienie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w ZOZ we Włoszczowa.

 Załączniki:

1. Wykaz zainstalowanych drukarek

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy

4 Odpowiedzi na pytania 

UWAGA !!! 

 Z dniem 21.04.2016 r Zostaje zmienione Zapytanie ofertowe !

Zmaiana terminu otwarcia !

5. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rentgenodiagnostyki w systemie teleradiologicznym. Znak 12/04/2016

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rentgenodiagnostyki w systemie teleradiologicznym wraz z załącznikami

( od 1 do 7 )

 

1. Szczegółowe warunki konkursu  ofert i materiały informacyjne.

2. Odpowiedzi na pytania 

3. Odpowiedzi na pytania

4. Wybór oferty najkorzystniejszej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak Sprawy : 17/04/2016 na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy na worki foliowe oraz worki na zwłoki

 

2. Formularz ofertowy

3. Protokół z postępowania Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przegląd serwisowy i konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 11/04/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na przegląd serwisowy i konserwację urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wraz z dostawą i wymianą wszystkich filtrów.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3.Projekt istotnych postanowień Umowy

4.Wybór oferty najkorzystniejszej

5. Sprostowanie rozstrzygnięcia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak Sprawy : 13/04/2016 na dostawę spirometru diagnostycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę spirometru diagnostycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy,

2. Formularz ofertowy

3. Projekt istotnych postanowień Umowy

4. Protokół z postępowaniaPobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak : 09/03/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załączniki:

1. Wykaz artykułów biurowych

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe znak: 08/03/2016 na system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w ZOZ Włoszczowa.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie planuje zamówienie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w ZOZ we Włoszczowa.

 Załączniki:

1. Wykaz zainstalowanych drukarek

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy

4. Protokół z otwarcia

5. Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak Sprawy : 10/03/2016 na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę worków foliowych oraz worków na zwłoki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy na worki foliowe oraz worki na zwłoki

2. Formularz ofertowy

3. Protokół z otwarcia

4.  Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak Sprawy : 03/02/2016 na dostawę spirometru diagnostycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę spirometru diagnostycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej

Załączniki:

1. Szczegółowy formularz ofertowy,

2. Formularz ofertowy

3. Projekt istotnych postanowień Umowy

4. Odpowiedzi na pytania nr.1

5. Odpowiedzi na pytania nr.2

6. Protokół z otwarcia

7. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak: 07/03/2016 na zakup i dostawę leków dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,

2. Projekt istotnych postanowień umowy

3. Protokół z wyboru


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe znak: 06/03/2016 na system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w ZOZ Włoszczowa.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie planuje zamówienie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w ZOZ we Włoszczowa.

 Załączniki:

1. Wykaz zainstalowanych drukarek

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Odpowiedzi na pytania nr. 2

6. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe znak: 05/02/2016 na system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w ZOZ Włoszczowa.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie planuje zamówienie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w ZOZ we Włoszczowa.

 Załączniki:

1. Wykaz zainstalowanych drukarek

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 01/01/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na wsparcie techniczne i nadzur autorski dla  zintegrowanego systemu informatycznego, więcej informacji w załącznikach poniżej. Załącznik:

- nr 1 - Ogłoszenie
- nr 2 - Specyfikacja i pozostałe dokumenty

 - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 - nr 4 - Pytania i odpowiedzi na pytania

 - nr 5 - Pytania i odpowiedzi na pytania cz II

- nr 6 - Rozstrzygnięcie

- nr 7 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla ZOZ Włoszczowa. Znak 18/11/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

1.Ogłoszenie; 2. SIWZ  3. Odpowiedzi na pytania 4. Odpowiedzi na pytania 5. Rozstrzygnięcie 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: ogłoszenie (ogłoszenie endoprotezy2015.pdf)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Endoprotezy biodrowe i kolanowe 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 20/12/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej

Załącznik:

1- Ogłoszenie o zamówieniu ; 2- SIWZ; 3 odpowiedzi na pytania 4 -wybór najkorzystniejszej oferty

5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie na wykonanie Studium wykonywalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu Znak:02/01/2016 przy ZOZ Włoszczowa

Dyrekcja Zespołu Opieki Zrowotnej  ogłasza zamówienie na  "Usługę wykonania Studium wykonywalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu o roboczym tytule: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez budowę lądowiska całodobowego dla śmigłowców ratunkowych oraz rozbudowy i dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie".

1.Unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak sprawy 14/08/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej.

1.Ogloszenie o zamówieniu. 2. SIWZ ;  3. Odpowiedzi na pytania 4.Rozstrzygnięcie 5.Ponowny wybór oferty

6.  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)
Załącznik: ponowny wybór oferty (ponowny wybór oferty na podst art 94 ust 3 przetarg z 17.11.2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie; Znak sprawy 17/11/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej.

1- ogłoszenie o zamówiemiu , 2- SIWZ, 3- odpowiedzi na pytania 4.rozstrzygnięcie 5.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: specyfikacja (SIWZ Leki uzupełnienie 2015.docm)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 22/12/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 22/12/2015 ; więcej informacji w załącznikach poniżej

Załączniki:1- ogłoszenie o zamówieniu - usługi ; 2- SIWZ 3. Rozstrzygnięcie; 3- Ogłoszenie o udzielonym zamuwieniu

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ 2 PRANIE BIELIZNY 2015 (2).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych z terenu ZOZ Włoszczowa Znak sprawy: 39/01/2016

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór , transport i utylizację odpadów medycznych z terenu ZOZ we Włoszczowie.

1 - zapytanie ofertowe 2- rozstrzygnięcie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 21/12/2015

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na wsparcie techniczne i nadzur autorski dla  zintegrowanego systemu informatycznego, więcej informacji w załącznikach poniżej. Załącznik:

- nr 1 - Ogłoszenie
- nr 2 - Specyfikacja i pozostałe dokumenty

- nr 3- unieważnienie przetargu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z terenu ZOZ Włoszczowa Znak sprawy 38/12/2015

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

więcej informacji w załącznikau poniżej :

1- zapytanie ofertowe

2- unieważnienie zapytania ofertowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 19/12/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 19/12/2015 ; więcej informacji w załącznikach poniżej

Załączniki:1- ogłoszenie o zamówieniu - usługi ; 2- SIWZ ; 3- unieważnienie postępowania

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ PRANIE BIELIZNY 2015 (2).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z terenu ZOZ Włoszczowa Znak sprawy 37/12/2015

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

więcej informacji w załącznikau poniżej :

1- Zapytanie ofertowe;2- odpowiedzi na pytania ; 3- unieważnienie postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie na wykonanie dokumnetacji na lądowisko dla śmigłowców i rozbudowy SOR przy ZOZ Włoszczowa Znak 35/11/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zamówienie na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.

Więcej informacji w załacznikach.

Rozstrzygnięcie postepowania

Załącznik: Specyfikacja (Istotne Warunki Zamówienia na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont łazieńki na Oddziale Reumatologii

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza sondaż cenowy na remont pomieszczenia łazienki na Oddziale Reumatologicznym, więcej inforamcji w załącznikach poniżej.

Załącznik: Przedmiary (ZAŁACZNIK NR 3 - przedmiar robót łazienka Oddziału Reumatologii.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie na wykonanie dokumnetacji na lądowisko dla śmigłowców i rozbudowy SOR przy ZOZ Włoszczowa (Druga tura) Znak 34/11/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zamówienie na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.

Więcej informacji w załacznikach.

Załącznik: Istotne warunki zamówienia (Istotne Warunki Zamówienia na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie na wykonanie dokumnetacji na lądowisko dla śmigłowców i rozbudowy SOR przy ZOZ Włoszczowa

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zamówienie na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.

Więcej informacji w załacznikach.

Załącznik: Ogłoszenie (Istotne Warunki Zamówienia na wykonanie dokumentacji całodobowego lądowiska dla śmigłowców i rozbudowy SOR.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa produktów jednorazowych do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 15/08/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę produktów jednorazowych do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej, więcej inforamcji w załącznikach.

1.Ogloszenie o zamówieniu. 2. SIWZ.3. Odpowiedzi na pytania 4. Rozstrzygnięcie 5.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ - produktry do ciagłej terapii nerkozastępczej.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków refundowanych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ( przetarg uzupełniający) znak sprawy:16/08/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę leków refundowanych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej inforamcji w załącznikach poniżej

1.Ogloszenie o zamówieniu;  2. SIWZ ;3. Odpowiedzi na pytania 4.  Rozstrzygnięcie 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ Leki refundowanei 2015.docm)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup zmywarki kapturowej

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza zapytanie ofertowe na zakup zmywarki kapturowej.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sądaż cenowy na usługę usuwania odpadów komunalnych

Dyrekcja ogłasza sądaż cenowy na usługę usuwania odpadów komunalnych z terenu ZOZ Włoszczowa, więcej inforamcji w załacznikach.

Załącznik: Ogłoszenie (ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 10/06/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , wiecej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

1- Ogłoszenie ; 2 - Specyfikacja : 3- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : 4 - Odpowiedzi na pytania, 5 - Rozstrzygnięcie, 6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ materiały opatrunkowe 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę implantów stawu kolanowego, więcej inforamcji w załącznikach. Znak 12/07/2015.

1.Ogloszenie o zamówieniu. 2. SIWZ. 3. Odpowiedzina pytania 4. Rozstrzygnięcie 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ - Implanty artroskopowe 2015 poprawine.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, więcej informacji w załacznikach.

Załącznik: Ogłoszenie (OGŁOSZENIE O KONKURSIE BROKER.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Włoszczowa znak 13/07/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, więcej inforamcji w załacznikach.

1.Ogloszenie o zamówieniu. 2. SIWZ. 3. Odpowiedzi na pytania 4.Rozstrzygnięcie przetargu.

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ -środki dezynfekcyjne 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich dla ZOZ we Włoszczowie Znak: 11/06/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , wiecej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

1- Ogłoszenie ; 2 - Specyfikacja; 3 - Odpowiedzi; 4- Rozstrzygnięcie, 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: specyfikacja (SIWZ1 - WSZCZEPY Z INSTRUMENTARIUM2015.doc)
Załącznik: Odpowiedzi (odp na pytWszczepy2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ we Włoszczowie ZNAK:09/05/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostwę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Włoszczowa. Więcej informacji w zącznikach.

 Załącznik:

1 -  Ogłoszenie, 2 - Specyfikacja , 3-Odpowiedzi na pytania,4-Rozstrzygnięcie, 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.html)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - Środki dezynfekcyjne 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Znak 23/07/2015 na roboty budowlane (naprawa pokrycia dachu)

Wyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowe Znak 23/07/2015 na roboty budowlane (naprawa pokrycia dachu), więcej inforamcji w załącznikach.

 Załącznik: 1 - SONDAŻ POKRYCIE DACHU - WARUNKI UDZIAŁU

Załącznik: Zapytanie (SONDAŻ POKRYCIE DACHU - WARUNKI UDZIAŁU.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa leków dla Apteki Szpitalnej w ZOZ Włoszczowa 06/03/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków do apteki szpitalnej, więcej informacji w załącznikach.

 Załącznik:

1 - ogłoszenie; 2 - specyfikacja ; 3- odpowiedzi na pytania; 4- rozstrzygnięcie ; 5 - sprostowanie rozstrzygnięcia; 6- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie Znak : 08/04/2015

 

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja ; - 3 odpowiedzi na pytania ; - 4 odpowiedzi na pytania 2; - 5 Rozstrzygnięcie; - 6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ I - rękawice 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa i wędlin. Znak Sprawy 16/05/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza zapytanie ofertowę na dostawe mięs i wędlin, więcej inforamcji w załacznikach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla ZOZ we Włoszczowie ZNAK:03/03/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostwę nici chirurgicznych. Więcej informacji w załącznikach.

 Załącznik:

1 -  Ogłoszenie, 2 - Specyfikacja , 3- Odpowiedzi na pytania, 4- Rozstrzygnięcie, 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej ZOZ Włoszczowa Znak: 05/03/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja;-3-Odpowiedzi :-4- Rozstrzygnięcie; - 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 07/04/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja -3-Odpowiedzi na pytania-4- RozstrzygnięcieZałącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu.html)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ I - dostawa sprzętu 1 x użytku 2015 przetarg III.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dal ZOZ Włoszczowa. ZNAK: 02/02/2015

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostwę nici chirurgicznyc. Więcej informacji w załącznikach.

 Załącznik:

1 -  Ogłoszenie, 2 - Specyfikacja SIWZ, 3- Komunikat, 4 - Odpowiedzi na pytania , 5- Rozstrzygnięcie , 6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: SIWZ (SIWZ szwy chirurgiczne 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 04/03/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja-3-Odpowiedzi na pytania-Rozstrzygnięcie

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ I - OIOM dostawa sprzętu 1 x użytku 2015.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak:01/01/2015

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja-3-Odpowiedzi na pytania-4- Rozstrzygnięcie - 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (ogloszenie o zamówieniu.html)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ I - dostawa sprzętu 1 x użytku 2015 przetarg II.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak:26/12/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja - 3 - Komunikat  -4 - Odpowiedzi na pytania - 5- Rozstrzygnięcie-6-Sprostowanie rozstrzygnięcia - 7- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: ogłoszenie (ogloszenie o zamowieniu.html)
Załącznik: SIWZ (SIWZ I - dostawa sprzętu 1 x użytku 2014.doc)
Załącznik: Komunikat (Włoszczowa 2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla ZOZ Włoszczowa. Znak 24/11/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę  endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja;-3- odpowiedzi na pytania; 4 - rozstrzygnięcie; 5 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Endoprotezy biodrowe i kolanowe 2014-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej Znak: 20/09/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredyty długoterminowego dla ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; - 3 Załączniki do przetargu; -4 Odpowiedzi na pytanie; -5 - Odpowiedzi na pytania 2; - 6 - Załączniki do odpowiedzi 2; -7-Doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. 34; - 8 - Informacja; - 9 - Rozstrzygnięcie;- 10- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SWIZ kredyt wersja ostateczna.doc)
Załącznik: Informacja (inf dot.zmiany wniesienia ter wadium.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 28/12/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja, -3-Załączniki do umowy- odpowiedzi na pytania, 4 - 5 Poprawiony SIWZ, 6 - Odpowiedzi na pytania, 7 - Rozstrzygnięcie Usługi Serwisowe , 8- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA

NASTĄPIŁA POPRAWA SPECYFIKACJI SIWZ załącznik nr 4

 

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - Włoszczowa Serwis (wraz z załacznikami do SIWZ)2014 _pop.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 17/08/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 4 - Odpowiedzi na pytania - 5 - Rozstrzygnięcie 6- Sprostowanie rozstrzygnięcia - 7- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 27/12/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak sprawy: 27/12/2014 ; więcej informacji w załącznikach poniżej

Załączniki:

1- Ogłoszenie ; 2- Specyfikacja; 3-Rozstrzygnięcie ; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: ogłoszenie (odgłoszenie o zamówieniu.doc)
Załącznik: specyfikacja (Włoszczowa siwz pranie bielizny wraz z transportem 2014 - powtórzenie.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 18/08/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; - 3 - Komunikat; - 4- Odpowiedzi; - 5 - Komunikat nr 2; - 6 - Roztrzygnięcie;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Leki (3)2014 uzupełnine.docm)
Załącznik: Komunikat nr 2 (komunikat do przetargu na dostawę leków - zmian formularza ofertowego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki ZOZ we Włoszczowie Znak 22/11/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja;3- Rozstrzygnięcie;-4- Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Leki uzupełnienie 2014.docm)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi – kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego - Znak 16/07/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługi – kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego,  transportu wewnątrzszpitalnego, oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.  Znak 16/07/2014

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; -nr 4 - Sprostowanie - nr - 5 - Rozstrzygnięcie- nr-6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (ogloszenie o zamówieniu.pdf)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na usługę utrzymania czystosci 2014rok-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem znak sprawy: 25/12/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja ;-3 -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;-4- rozstrzygnięcie

Załącznik: specyfikacja (Włoszczowa siwz pranie bielizny wraz z transportem 2014 - poprawione-1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę ssaka medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę ssaka medycznego, więcej informacji w załączniku poniżej.

Załącznik:

-1 -Zapytanie ofertowe; -2-Wybór dostawcy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej ZOZ we Włoszczowie Znak 14/06/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Formularz cenowy; -nr 5- Rozstrzygnięcie;nr 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługę -usuwania odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak 21/10/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę -usuwania odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja - 3 - Roztrzygnięcie;4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (siwz odpady komunalne 2014 poprawione.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 23/11/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja od 1 do 6;-7-odpowiedzi na pytania

Załącznik: Specyfikacja 1 (SIWZ - Włoszczowa Serwis (wraz z załacznikami do SIWZ)2014.doc)
Załącznik: Specyfikacja 2 (SIWZ - Zał nr 5 Wzór umowy serwisowej 2014.doc)
Załącznik: Specyfikacja 3 (Zał Nr 1 do Wzoru umowy -Wykaz oprogramowania 2014.doc)
Załącznik: Specyfikacja 4 (Zał Nr 2 do wzoru umowy - Specyfikacja Usług 2014.doc)
Załącznik: Specyfikacja 5 (Zał Nr 3 do wzoru umowy - Zakres świadczenia usług serwisowych 2014.doc)
Załącznik: Specyfikacja 6 (Zał Nr 4 do wzoru umowy - Wymagane parametry Infrastruktury 2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony wydzierżwienie budynku przechowalni zwłok wraz z salą sekcyjną przy szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony wydzierżwienie budynku przechowalni zwłok wraz z salą sekcyjną przy szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja do przetargu na przechowalnię zwłok z sal sekcyjn poprawiona.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów ZOZ we Włoszczowie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Warunki konkursu ; -nr 3 Pytania i odpowiedzi ;nr 4 -ogłoszenie wyboru konkursu

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie konkurs laboratorium 2014.doc)
Załącznik: Warunki (Warunki konkursu na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej Znak: 20/09/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredyty długoterminowego dla ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; - 3 Załączniki do przetargu; -4 Odpowiedzi na pytanie;

Załącznik: Specyfikacja (SWIZ kredyt wersja ostateczna.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredyty długoterminowego dla ZOZ we Włoszczowie Znak 19/08/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę udzielenia i obsługi kredyty długoterminowego dla ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; - 3 Załączniki do przetargu; -4 Odwołanie przetargu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na

Na dostawę  materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

ZNAK SPRAWY: 11/05/2014

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; -3- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; -4- Odpowiedzi na pytania; -5- Rozstrzygnięcie; -6 - Informacja - 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (ogloszenie o zamówieniu.html)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego. Znak 15/06/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - Implanty artroskopowe 2014 poprawine.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 09/04/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ZOZ we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; -3- Protokół z otwarcia; -4- Rozstrzygnięcie; -5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Ogłoszenie (Ogloszenie o zamówieniu.html)
Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostwę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawa wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich. Znak 13/06/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawa wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3-Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - WSZCZEPY Z INSTRUMENTARIUM2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 10/05/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na

"Dostawa szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych ", więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; -3- Odpowiedzi na pytania; -4- Rozstrzygnięcie; -5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 12/06/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3 - Rozstrzygniecie; -nr 4- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę zestawu do histeroskopii zabiegowo - diagnostycznej dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 07/04/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na

"Dostawę zestawu do histeroskopii zabiegowo - diagnostycznej ", więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostwę zestawu do histeroskopii.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę dostawę zestawu do morcelacji wraz z manipulatorem dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 08/04/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na

"Dostawę zestawu do morcelacji wraz z manipulatorem  ", więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; -2- Specyfikacja; -3- Odpowiedzi na pytania; - 4 - Protokół z otwarcia; -nr 5 - Rozstrzygnięcie; -nr 6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostwę zestawu do morcelacji wraz z manpulatorem.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 06/04/2014

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na

"Dostawa środków dezynfekcyjnych dla ZOZ we Włoszczowie. ZNAK 06/04/2014", więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załącznik:

-1 - Ogłoszenie; - 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 Protokół z otwarcia ofert; - nr 5 - Rozstrzygnięcie; - nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

 

 

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ środki dezynfekcyjne 2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 05/03/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 4 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2; - nr 5 - Odpowiedzi na pytania; - nr 6 - Protokół z otwarcia ofert; - nr 7 - Rozstrzygniecie; -nr 8- Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty; nr - 9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Rękawice2014 poprawione.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 02/03/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Protokół z otwarcia ofert; nr 5 - Rozstrzygniecie; -nr 6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - dostawa sprzętu 1 x użytku 2014 (anestezjologia).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 04/03/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 Odpowiedzi na pytania; -nr 4 Protokół; - nr 5 Rozstrzygniecie;-nr 6- Sprostowanie do postępowania; -nr 7- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - dostawa sprzętu 1 x użytku 2014.doc)
Załącznik: Protokół (prot.z otwarcia jednoraz.II.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej ZOZ we Włoszczowie Znak 03/03/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Protokół z otwarcia; - nr 5 - Rozstrzygnięcie; - nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych. Znak 01/02/2014

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 4- Odpowiedzi na pytania; - nr 5- Protokół z otwarcia - nr 6 Rozstrzygniecie; - nr 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu.html)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 23/12/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ ZOZ Wloszczowa 09 12 2013.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Znak: 22/12/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku . 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja - nr 3 - Odpowiedzi na pytania - nr 4 - Rozstrzygnięcie; - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - dostawa sprzętu 1 x użytku 2013.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 21/11/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawa sprzętu jednorazowego użytku.  

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Pytania i Odpowiedzi; - nr 4 - Sprostowanie do przetargu- nr 5 -Rozstrzygniecie - nr 6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ II - dostawa sprzętu 1 x użytku 2013.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Znak: 16/10/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Ogłoszenie o zmianie daty roztrzygnięcia; - nr 4 - Odpowiedzi na pytania; - nr 5 - Zmieniona Specyfikacja; - nr 6 - Rozstrzygnięcie; - nr 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa endoprotez stawu biodrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak 15/10/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawa endoprotez stawu biodrowego

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3 - Pytania i odpowiedzi; - nr 4 - Odpowidzi na pytania; - nr 5 - Rozstrzygnięcie; 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej. Znak sprawy: 12/08/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 5 - Sprostowanie do specyfikacji; - nr 6 - Wzór formularza asortymentowo-cenowego; - nr 7 - Rozstrzygnięcie; - nr 8 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawa endoprotez stawu kolanowego. Znak: 20/11/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawa endoprotez stawu kolanowego

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja: - nr 3- Rozstrzygnięcie; -nr 4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostawę endoprotez stawu kolanowego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO – ZAKUP PRASY DO ZGNIATANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza postępowanie o zamówieniu publicznym o wartość poniżej 14 000 EURO - zakup do zgniatania odpadów komunalnych

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO – ZAKUP PRASY DO ZGNIATANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 19/11/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; - nr -3 - Zmieniona Specyikacja - nr 4- Rozstrzygnięcie; - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (siwz odpady komunalne 2013 nowa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie na dostawę aparatu USG dla Oddziału Reumatologii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 18/10/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę aparatu USG dla Oddziału Reumatologii

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostwę aparatu USG z kolorowym Dopplerem.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza konkurs  na wybór brokera ubezpieczeniowego:

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1 - Ogłoszenie; -nr 2 - Regulamin; - nr 3 - Zmiana Regulaminu; - nr 4 - Pytania i odpowiedzi; - nr 5 - Ogłoszenie o wyborze oferentów do negocjacji w celu podpisania umowy z brokerem ubezpieczeniowym - nr 6 - Ogłoszenie o wyborze brokera ubezpieczeniowego

 

Załącznik: Regulamin (REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.doc)
Załącznik: Zmiana Regulaminu (ZMIAN REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługę - usuwanie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 17/10/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg na usługę usuwania odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, wiećej informacji w załaczonikach.

Załaczniki: - nr 1 - treść ogłoszenia; - nr 2 - specyfikacja; - nr 3- unieważnienie przetargu;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa Videokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak; 13/09/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę Videokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; nr 3 - Odpowiedzi do przetargu - nr 4 - Rozstrzygnięcie - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (Siwz dostawa Videokolonoskopu..doc)
Załącznik: Odpowiedzi (Odp.Videokolonoskop bez.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony wydzierżawienie budynku przechowalni zwłok wraz z salą sekcyjną przy Szpitalu we Włoszczowie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na nieograniczony wydzierżawienie budynku przechowalni zwłok wraz z salą sekcyjną przy Szpitalu im Jana Pawła II we Włoszczowie
Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; nr 3 - Ogłoszenie - zmiana terminu; nr 4 - Odpowiedzi na pytania; nr 5 - Zmieniona Specyfikacja; nr 6- Notatka służbowa

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie przetargu na przechowalnię zwłok.doc)
Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja do przetargu na przechowalnię zwłok z salą sekcyjną.doc)
Załącznik: Zmieniona Specyfikacja (Zmieniona Specyfikacja do przetargu na przechowalnię zwłok z salą sekcyjną.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa respiratora noworodkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 14/09/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę respiratora noworodkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; nr 3 - Rozstrzygnięcie; nr 4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Załącznik: Specyfikacja (Siwz dostawa respiratora noworodkowego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na udzielenie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 PLN. Znak sprawy: 10/06/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na udzielenie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 PLN.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 4 - Odpowiedzi na pytania wraz z zalacznikami; -nr 5 - Rozstrzygnięcie; -nr 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ kredyt II + projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem insrumentarium do zespoleń kości dlugich. Znak sprawy 08/05/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem insrumentarium do zespoleń kości dlugich. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi do przetargu; - nr 4 - Rozstrzygnięcie; - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - WSZCZEPY Z INSTRUMENTARIUM.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralnicznych wraz z transportem. Znak: 14/12/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na świadczenie usług pralnicznych wraz  z transportem. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie o zamówieniu; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Rozstrzygnięcie; -nr 4- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; 

Załącznik: Specyfikacja (Włoszczowa siwz pranie bielizny wraz z transportem 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych. Znak sprawy 05/04/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Rozstrzygnięcie; - nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę zespoleń śródszpikowych wraz z użyciem instrumentarium. . Znak sprawy: 11/06/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę zespoleń śródszpikowych wraz z użyciem instrumentarium.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3 - Odpowiedzi

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - Zespolenia śródszpikowe II.doc)
Załącznik: Odpowiedzi (Odpzesp.śródszpik.II.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków Tocilizumab i Certolizumab Pegol. Znak sprawy 06/04/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków Tocilizumab i Certolizumab Pegol. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Rozstrzygnięcie; - nr 4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ na dostawę leków Tocilizumab i Certolizumab Pegol.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na udzielenie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 PLN. Znak sprawy: 07/04/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na udzielenie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 PLN.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; -nr 4- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2; -nr 5 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3; - nr 6 - Odpowiedzi do przetargu na udzielenie pożyczki; - nr 7- 2 odpowiedź do przetargu na udzielenie pożyczki; - nr 8 - Unieważnienie przetargu

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ kredyt 223 + projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę zespoleń śródszpikowych wraz z użyczeniem instrumentarium. Znak sprawy 09/05/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę zespoleń śródszpikowych wraz z użyczeniem instrumentarium.. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWE Z INSTRUMENTARIUM.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę rękawic jednorazowcyh, chirurgicznych. Znak 04/02/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę rękawic jednorazowcyh, chirurgicznych.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (siwz rękawice chirurgiczne 2013.docm)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, testów do sterylizacji i papieru do EKG. Znak 03/02/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, testów do sterylizacji i papieru do EKG. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja;-nr 3 - Odpowiedzi na pytania; -nr 4 - Odpowiedzi na pytania 2; -nr 5- Rozstrzygnięcie; nr - 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ środki dezynfekcyjne 2013.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę szwów chirurgicznych. Znak sprawy 02/01/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę szwów chirurgicznych. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi; nr 4 - Rozstrzygnięcie; nr 5 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę endoprotez stawu kolanowego. Znak 09/10/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę endoprotez stawu kolanowego. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak: 13/11/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie o zamówieniu; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedź na pytania; -nr 4- Drugie odpowiedzi na pytania; -nr 5 - Rozstrzygnięcie; -nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ II - dostawa sprzętu 1 x użytku 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy 01/01/2013

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Wyjaśnienie dotyczące formularzu asortymentowo-cenowego; - nr 5 - Rozstrzygnięcie

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ IV - dostawa sprzętu 1 x użytku 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy 15/12/2012


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr - Rozstrzygnięcie

Załącznik: Ogloszenie (ogloszenie o zamowieniu.html)
Załącznik: SIWZ (SIWZ III - dostawa sprzętu 1 x użytku 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ubezpieczenie mienia Znak: 12/11/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ WŁOSZCZOWA - Ubezpieczenie.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę endoprotez stawu biodrowego. Znak 08/09/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę endoprotez stawu biodrowego. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; -nr 3 - Odpowiedzi; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Odpowiedzi (pyt i odp.endopr.st. biodr. 2.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak 11/11/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Sprostowanie odpowiedzi na pytanie; -nr 5- Drugie sprostowanie odpowiedzi na pytanie; -nr 6- Rozstrzygnięcie;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ - dostawa sprzętu 1 x użytku 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej Znak: 07/09/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1 - Ogłoszenie; -nr 2 - Specyfikacja; -nr 3 - Odpowiedzi na pytania; -nr 4- Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o zamówieniu;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługa - usuwanie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak 10/10/2012.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na usługę - usuwanie odpadów komunalnych z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Rozstrzygnięcie; -nr 4-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie przedargu na usuwanie odpadów komunalnych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej w SP ZOZ Włoszczowa (Znak: 05/06/2012)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę leków dla Apteki Szpitalnej w SP ZOZ Włoszczowa.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załącznik:
-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Informacja dla wykonawców - zmiana w opisie przedmiotu zamówienia; - nr 4 - Odpowiedzi na pytania; - nr 5 - Rozstrzygnięcie; - nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Znak: 06/07/2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki:

-nr 1 - Ogłoszenie; -nr 2 - Specyfikacja; -nr 3 - Odpowiedzi na pytania; -nr 4 - Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Odpowiedzi na pytania (Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy 06072012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej - sondaż cenowy

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej - zestaw z wyposażeniem.

Załącznik:
-nr 1- Firma Pol-Med. Plus;
-nr 2- Firma Apparatus;
-nr 3- Firma Covidien Polska;
-nr 4- Firma Emed Sp. z o.o.;
-nr 5- Wybór oferty;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych (Znak: 04/06/2012)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załącznik:
-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych (Znak: 03/05/2012)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załącznik:
-nr 1- Ogłoszenie; -nr 2- Specyfikacja; -nr 3- Rozstrzygnięcie;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ dostawa paliw płynnych.doc)
Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw płynnych1.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOSTAWA PORTALU WWW ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZPITALA

Dyrekcja ZOZ we Włoszcozwie ogłasza przetarg na dostawe portalu www oraz sprzętu komputerowego dla szpitala, wiecej informacji w zalacznikach.

 Załacznik: - nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja wraz z załącznikami; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; - nr 4 - Rozstrzygnięcie; -nr 5- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na roboty budowlane - rozbudowa instalacji gazów medycznych (znak 02/03/2012)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg na roboty budowlane na rozbudowę instalcji gazów medycznych na oddziałach: SOR, Chirurgia.

Więcej informacji w załacznikach poniżej.

Załacznik:
- nr 1 - Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja + przedmiary; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; -nr 4- Przedłużenie terminu składania ofert; -nr 5- Odpowiedzi na pytania do przetargu na rozbudowę instalacji gazów medycznych; -nr 6- Chirurgia ogólna - rozprowadzenie instalacji tlenowej - monochrom; -nr 7- Gniazda tlenu chirurgia  og sala 4 i 5; -nr 8- SOR g med 1 przedmiar; -nr 9- Szpitalny oddział ratowniczy - monochrom; -nr 10- Rozstrzygnięcie; -nr 11- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Informacja o wyborze oferty na rozbudowę instalacji gazów medycznych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę stacjonarnego aparatu Rtg - Znak sprawy: 01/01/2012

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę, instalację i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno-płucnego więcej informacji w załacznikach poniżej.

Załączniki: nr -1- Ogłoszenie; nr -2- Specyfikacja; nr -3- Odpowiedzi na pytania; nr -4- Odpowiedzi na pytania 2; nr -5- Rozstrzygnięcie; nr -6- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ Aparat RTG ZOZ Włoszczowa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa papieru A-4 i A-3

Dostawa papieru A-4 i A-3 do ZOZ Włoszczowa - sondaż cenowy

Wybór oferty najkorzystniejszej w sondażu  cenowym to:

Firma:

Konkret Plus + Leszek Ozioro

ul. Chałubińskiego 44

25-619 Kielce 

Na kwotę brutto 31 173,12 zł 

Załącznik: Firma Wojtkar (sondaż_cenowy_papieru_A-4_Szafrański.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla ZOZ we Włoszczowie znak ( 20/11/2011 )

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych, więcej inforamcji w załacznikach.

Załaczniki: - nr 1 -  Ogłoszenie, -nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, - nr 4 - Odpowiedzi na pytania, - nr 5 -Rozstrzygnięcie, - nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę rękawic medycznych - Znak 18/11/2011

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę  rękawic medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, więcej informacji w załacznikach poniżej.

Załączniki: - nr 1- Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Ogłoszenie o zmianie; - nr 5 - Odpowiedzi na pytania nr 2; - nr 6 - Rozstrzygnięcie; -nr 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Załącznik: SIWZ (SIWZ rekawice new 2011.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa szwów chirurgicznych ZNAK SPRAWY: 16/10/2011

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, więcej informacji w załacznikach poniżej.

Załączniki: - nr 1- Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; nr 4 - Odpowiedzi na pytania; nr 5 - Rozstrzygnięcie; nr 6 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ we Włoszczowie znak ( 21/12/2011 )

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych, więcej inforamcji w załacznikach.

Załaczniki: - nr 1 -  Ogłoszenie, -nr 2 - Specyfikacja, - nr 3 Odpowiedzi na pytania, nr 4 Sprostowanie odpowiedzi na pytaie nr 4, nr 5 Rozstrzygnięcie postępowani, nr 6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na ubezpieczenie ZOZ Włoszczowa (znak 19/11/2011)

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg usługe ubezpieczenia w/w jednostki, więcej inforamcji w załacznikach.

Załaczniki: - nr 1 -  Ogłoszenie, -nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, - nr 5 - Pismo przedłużeniu, - nr 6 - Odpowiedzi na pytania 2, -nr7 - Odpowiedzi na pytania 3, -nr8 - Rozstrzygnięcie; -nr 9 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ SZPITAL UBEZPIECZENIE NA 2012.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w holu głównym

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w holu głównym, więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załączniki: - nr 1- Ogłoszenie; - nr 2 - Warunki uczestnictwa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa drzwi o odporności ogniowej znak: 17/10/2011

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie ogłasza przetarg na dostawę drzwi o odporności ogniowej, więcej informacji w załacznikach poniżej.

Załączniki: - nr 1- Ogłoszenie; - nr 2 - Specyfikacja; - nr 3 - Odpowiedzi na pytania; - nr 4 - Zestawienie ofert; - nr 5 - Rozstrzygnięcie; - nr 6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla ZOZ we Włoszczowie znak ( 22/12/2011 )

Dyrekcja ZOZ Włoszczowa ogłasza przetarg na swiadczenie usług pralniczych wraz z transportem, więcej inforamcji w załacznikach.

Załaczniki: - nr 1 -  Ogłoszenie, -nr 2 - Specyfikacja, - nr 3 - Rozstrzygnięcie postępowania, - nr 4 - Ogłoszenie o udzieleniu zamó