ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie > ---Przychodnia Podstawowej Opieki ZdrowotnejPrzychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Poradnia Lekarza POZ

Telefon do rejestracj: tel. (41) 38 - 83 - 712

Rejestracja czynna w godzinach: 7:30 - 18:00


 

Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. I Liceum Ogólnokształcące
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3

 

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Czynny: 7:30 -18:00

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: 18:00 - 7:30


Punkt szczepień

Czynny: codziennie 

Telefon: tel. (41) 38 - 83 - 711

 


Świadczenia transportu sanitarnego w POZ dostępne są

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00

 

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

Zapraszamy na stron:Gabbinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Położna środwiskowa / rodzinna 

mgr położnictwa Justyna Studzińska

Kontakt: tel. 663 - 549 - 725

 

 


strzałka do góry