ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWKierownicy oddziałów / działów

DYREKCJA

Dyrektor Naczelny - Rafał Krupa

Dyrektor do Spraw Medycznych - lek. med. Leszek Orliński

Główny Księgowy - Krystyna Banaczkowska

Naczelna Pielęgniarka - mgr Elżbieta Benben

 

Kierownicy odziałów

 

Oddział Chorób Wewnętrznych I - lek. med. Leszek Orliński

Oddział Chorób Wewnętrznych II - lek. med.Zbigniew Cichoń

Oddział Pediatryczny - lek. med. Robert Kozielski

Oddział Chirurgiczny Ogólny - -

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczny - lek. med. Adam Bargieł

Oddział Ginekologii Jednego Dnia-

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - lek. med. Anna Adamus-Michalik

Oddział Reumatologiczny - dr n. med. Maria Maciejowska-Roge

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Artur Saladra

Szpitalny Oddział Ratunkowy - lek. med. Mieczysław Słowik

Blok Operacyjny - lek. med. Marek Górka 

 

Kierownicy działów

 

Dział Fizjoterapii - mgr Zbigniew Żal

Apteka Zakładowa - mgr farm. Maria Nowak

Pracowania Rentgenodiagnostyki Ogólnej - lek. med. Dobromir Szczeciński

Sekcja Spraw Pracowniczych -

Dział Organizacji i Nadzoru - mgr Halina Dudek 

Dział Obsługi Administracyjno - Techniczny - inż. Piotr Szydłowski

Kierownik Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego - lek. med. Latos Iwona 

 


strzałka do góry