ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > INFORMACJE PODSTAWOWEDYREKCJA

Dyrektor Naczelny Rafał Krupa

Dyrektor do Spraw Lecznictwa - lek. med. Leszek Orliński

Główny Księgowy -  Krystyna Banaczkowska  

Naczelna Pielęgniarka - mgr Elżbieta Benben

 

 INFOLINIA  459-595-987

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Radzie Powiatu Włoszczowskiego. Organem założycielskim Zakładu jest Powiat Włoszczowski. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Rada Powiatu Włoszczowskiego. Zakład posiada osobowość prawną. Został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 57160 w dniu 30.10.2001r.


strzałka do góry