ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > REJESTRY ARCHIWAREJESTRY I ARCHIWA

* rejestry:
· skarg, pochwał i wniosków
· rejestr pacjentów leczonych w poszczególnych placówkach ZOZ Włoszczowa
· ewidencja pracowników ZOZ Włoszczowa
· rejestr chorób zawodowych i wypadków pracowników ZOZ Włoszczowa
· ewidencja zaświadczeń reklamacyjnych osób podlegających obowiązkowi wojskowemu w ZOZ
· rejestr kontroli
· rejestr pieczątek ZOZ Wł-wa
· ewidencja księgowa środków trwałych
· rejestr szkoleń i wyjazdów służbowych
* archiwa dokumentacji medycznej, dokumentacji kadrowej i płacowej ZOZ Wł-wa
* udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.Nr 88, poz. 966)


strzałka do góry