ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zespół Opieki Zdrowotnej


BIP > STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW > Działy i StanowiskaDZIAŁY I STANOWISKA

1. Dział Finansowo – Księgowy:

Na czele którego stoi Główny Księgowy – Krystyna Banaczkowska

Telefon (41) 38 - 83 - 810

W skład Działu Finansowo - Księgowego wchodzą:

- księgowość tel. (041) 38 - 83 - 744

- płace tel. (41) 38 - 83 - 768

- kasa tel. (41) 38 - 83 - 769

 

2. Dział Obsługi Administracyjno – Technicznej:

Na czele którego stoi Kierownik Działu – Piotr Szydłowski

Telefon do Kierownika Działu tel. (41) 38 - 83 - 777 

 

3. Sekcja Spraw Pracowniczych:

Na czele którego stoi Kierownik - mgr Elżbieta Łopatowska

Telefon do Kierownika Działu tel. (041) 38 - 83 - 765

W skład Sekcji Spraw Pracowniczych wchodzą: 

- Kadry tel. (041) 38 - 83 - 771

 

4. Dział Organizacji i Nadzoru

Na czele którego stoi Kierownik Działu - Halina Dudek

Telefon do Kierownika Działu tel. (041) 38 - 83 - 803

W skład Działu Organizacji i Nadzoru wchodzą: 

- Statystyka Medyczna tel. (41) 38 - 83 - 835

- Ruch Chorych tel. (41) 38 - 83 - 709

- Archiwum tel. (41) 38 - 83 - 709

 

5. Apteka Zakładowa

Na czele którego stoi Kierownik Apteki - Maria Nowak

Telefon do Kierownika Apteki tel. (041) 38 - 83 - 760

Telefon do Ekspedycji tel. (041) 38 - 83 - 759

 

 6. Stanowiska jednoosobowe:

- Naczelna Pielęgniarka tel. (41) 38 - 83 - 801

- Pielęgniarka ds. epidemiologicznych tel. (41) 38 - 83 - 729

- Sekretariat Dyrektora ZOZ tel. (41) 38 - 83 - 800

- Radca Prawny tel. (41) 38 - 83 - 865

- Inspektor ds. BHP i p. poż. tel. (41) 38 - 83 - 729

- Informatyk tel. (41) 38 - 83 - 802


strzałka do góry