ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


BIP > Struktura własnościowaStruktura własnościowa

Właścicielem użytkowanych przez Szpital gruntów, budynków i budowli jest Województwo Mazowieckie. W dniu 24.12.2002r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał na rzecz Szpitala w nieodpłatne użytkowanie.


strzałka do góry