ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


BIP > Przedmiot działalnościPrzedmiot działalności

Podstawowym celem działania zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 

Do podstawowych zadań zakładu należy: zapewnienie ubezpieczonym oraz innym uprawnionym, świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, specjalistycznej ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, podstawowej opieki zdrowotnej, zintegrowanego ratownictwa medycznego


strzałka do góry