ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 54263

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 5504

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 6489

Informacje podstawowe | 3709

Statut Zespołu | 4953

Status Prawny Zespołu | 5778

Organizacja Zespołu | 7280

Regulamin organizacyjny | 3461

Struktura organizacyjna | 3823

Władze Zespołu | 6623

Przedmiot działalności | 5054

Rejestry, ewidencje, archiwa | 4147

Kontakt | 6564

Administracja | 2859

Poradnie i oddziały | 6391

Pozostałe jednostki | 2305

Dyrekcja | 4639

Rada Społeczna | 3660

Organ założycielski | 2791

Dyrektor | 3858

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 3189

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 2481

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 2701

Kontrola Zarządcza | 4140

Oświadczenia Cząstkowe | 3043

Główna Księgowa | 1672

Zamówienia Publiczne | 3724

Cenniki | 2071

Dokumentacja medyczna | 1450

Badania Laboratorium | 1421

Usługi Medyczne | 1506

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 1439

Tryb składnia skarg i wniosków | 1827

Przechowywanie zwłok | 1157

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 3666

Finanse | 477


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02

strzałka do góry