ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 55417

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 5570

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 6570

Informacje podstawowe | 3832

Statut Zespołu | 5202

Status Prawny Zespołu | 5847

Organizacja Zespołu | 7344

Regulamin organizacyjny | 3527

Struktura organizacyjna | 3910

Władze Zespołu | 6678

Przedmiot działalności | 5116

Rejestry, ewidencje, archiwa | 4231

Kontakt | 6649

Administracja | 2949

Poradnie i oddziały | 6640

Pozostałe jednostki | 2388

Dyrekcja | 4716

Rada Społeczna | 3766

Organ założycielski | 2887

Dyrektor | 4076

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 3298

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 2589

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 2889

Kontrola Zarządcza | 4205

Oświadczenia Cząstkowe | 3106

Główna Księgowa | 1772

Zamówienia Publiczne | 3793

Cenniki | 2122

Dokumentacja medyczna | 1521

Badania Laboratorium | 1481

Usługi Medyczne | 1593

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 1520

Tryb składnia skarg i wniosków | 1885

Przechowywanie zwłok | 1221

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 3905

Finanse | 567


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02

strzałka do góry