ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Statystyka > Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Liczba odsłon strony głównej: 53009

Opcje menu:

Struktura własnościowa | 5446

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 6422

Informacje podstawowe | 3543

Statut Zespołu | 4829

Status Prawny Zespołu | 5718

Organizacja Zespołu | 7229

Regulamin organizacyjny | 3389

Struktura organizacyjna | 3744

Władze Zespołu | 6571

Przedmiot działalności | 5001

Rejestry, ewidencje, archiwa | 4027

Kontakt | 6490

Administracja | 2786

Poradnie i oddziały | 6167

Pozostałe jednostki | 2237

Dyrekcja | 4574

Rada Społeczna | 3577

Organ założycielski | 2640

Dyrektor | 3685

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 3106

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 2395

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych | 2633

Kontrola Zarządcza | 4089

Oświadczenia Cząstkowe | 2985

Główna Księgowa | 1610

Zamówienia Publiczne | 3661

Cenniki | 2033

Dokumentacja medyczna | 1389

Badania Laboratorium | 1367

Usługi Medyczne | 1438

Udostępnianie dokumentacji medycznej | 1373

Tryb składnia skarg i wniosków | 1780

Przechowywanie zwłok | 1103

Pobyt w ZOL Psychiatrycznym w Rasztowie | 3355

Finanse | 407


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-02

strzałka do góry