ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Władze Zespołu > Organ założycielskiOrgan Założycielski

Organem założycielskim Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.


URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

tel. 22 597 91 00

fax 22 597 92 90

e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl


strzałka do góry