ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Sposób przyjmowania i załatwiania spraw > Tryb składnia skarg i wnioskówTryb składnia skarg i wniosków

 1. Pacjentom, ich rodzinom oraz opiekunom prawnym pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w SWZPZPOZ w Warszawie przysługuje prawo składania skarg i wniosków.
 2. W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), możliwa jest interwencja ustna u bezpośredniego przełożonego tego pracownika.
 3. Każdy pacjent ma prawo zgłaszania skarg i wniosków Dyrektorowi Zespołu w formie ustnej - w Sekretariacie Zespołu lub pisemnej w Kancelarii Zespołu przy ul. Nowowiejskiej 27. Złożenie pisma zawierającego skargę lub wniosek może być także dokonane za pośrednictwem poczty lub innego uprawnionego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji, pod adresem: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa
 4. Każda zainteresowana osoba ma ponadto możliwość dokonania wpisu do Książki Skarg i Wniosków dostępnej w Izbie Przyjęć w siedzibie Zespołu przy ul. Nowowiejskiej 27.
 5. Kancelaria Ogólna mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, pokój nr 92, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35
  Sekretariat
  mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, pokój nr 4, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:05
  Izba Przyjęć mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 czynna codziennie całą dobę


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry