ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > Kontakt > Pozostałe jednostkiPozostałe jednostki

Pozostałe jednostki medyczne
Rzecznik Praw Pacjenta+48 22 11 65 256
Naczelna Pielęgniarka+48 22 11 65 249
0 22 825 40 52
Pielęgniarka epidemiologiczna+48 22 11 65 363
Pielęgniarka służby medycyny pracy+48 22 11 65 273
Dział Promocji Zdrowia Psychicznego+48 22 11 65 256
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej+48 22 11 65 326
+48 22 11 65 323
Pracownia EEG+48 22 11 65 241
+48 22 11 65 271
Pracownia EKG+48 22 11 65 250
Pracownia RTG 
Pracownia Terapii Monitorowanej i Uzależnień+48 22 11 65 293
Pracownia Fizjoterapii 
Pracownia EW 
Poradnia Stomatologiczna
Gabinet Stomatologiczny
0 22 825 20 31 wew. 272


strzałka do góry