ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


BIP > KomunikatUdostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2006 Dyrektora SWZPZPOZ w Warszawie wydawanie oryginałów, kopii, odpisów i wyciągów dokumentacji medycznej prowadzonej w jednostkach Zespołu następuje zgodnie z Instrukcją „Udostępnianie dokumentacji medycznej”.

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, pokój nr 24 i 25, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35

Kancelaria Ogólna mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, pokój nr 92, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35

Kasa mieści się w siedzibie Zespołu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, pokój nr 60, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 14:30


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry