ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > KomunikatZamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, a powyżej 130000 zł - tryb podstawowy bez negocjacji art.275.pkt.1

Dostawa artykułów nabiałowych, produktów spożywczych i napojów w roku 2021-2022 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Postępowanie II

Załącznik: SWZ (SWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry