ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > KomunikatINFORMACJE O PLACÓWCE

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach od 1999 r. jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego, która zapewnia całodobową opiekę przewlekle psychicznie chorym mężczyznom.

Podstawy prawne działania Domu Pomocy w Radziechowicach:

1)Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U.64 poz.593, z póź.zm.).

2)Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217,poz.1837).

3)Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz.535, z póź.zm.).


strzałka do góry