ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > PrzetargiPrzetarg na usługi ogrodnicze – znak sprawy 1/ZP/2020/FI_ŚOB

grafika

Zapraszamy do złożenia oferty na Usługi ogrodnicze - pielęgnacja roślin rzadkich i prace ogrodnicze w kolekcjach ogrodu botanicznego oraz wsiedlanie roślin na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Góra Zborów w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” - Znak sprawy nr  1/ZP/2020/FI_ŚOB.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Działanie: 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Typ projektu: 2.4.1. ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Podtyp: Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na usługi ogrodnicze – znak sprawy 3/ZP/2018/FI_ŚOB

grafika

Przetarg na Usługi ogrodnicze - pielęgnację roślin rzadkich i prace ogrodnicze oraz montażowe związane z aklimatyzacją siewek w kolekcjach ogrodu botanicznego w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”- znak sprawy 3/ZP/2018/FI_ŚOB.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę fitotronu - znak sprawy 1/ZP/2018/FI_ŚOB.

Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego w ramach projektu „FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”.

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2018-07-05

Zmiana treści SIWZ z dnia 2018-07-05 

 Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1/ZP/2018/FI_ŚOB

Załącznik: SIWZ (1.20180628_SIWZ _ Fitotron.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania- znak sprawy 2/ZP/2018/FI_ŚOB.

Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)

 

Zmiana treści SIWZ z dnia 2018-07-09  

Informacja  z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Załącznik: SIWZ (1.20180708_KRIO_Mikołów - SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry