ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > Struktura organizacyjna > Pracownicy - Ogród w MikołowiePracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

dr Paweł Kojs
e-mail: dyrektor@sibg.org.pl

 

z-ca dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych

dr Leszek Trząski

tel. 533 309 105

e-mail: l.trzaski@sibg.org.pl  

 

 

z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych

Patryk Bubła

tel. 533 064 769

e-mail: p.bubla@sibg.org.pl

 

sekretariat

Aleksandra Rzeszutek

tel. 32 779 76 02

tel. 535 808 368
e-mail: sibg@sibg.org.pl

 

rzecznik prasowy

Małgorzata Szymańczyk

tel. 533 309 104

e-mail: m.szymanczyk@sibg.org.pl

 

kierownik ds. administracyjno-kadrowych

Izabela Rzeszutek

tel. 534 994 574

e-mail: i.rzeszutek@sibg.org.pl

 

księgowa

Teresa Brzoza

tel. 533 309 108

e-mail: t.brzoza@sibg.org.pl


sekretarz Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Damian Matynia

tel. 533 061 211

e-mail: d.matynia@sibg.org.pl

 

Pracownia Kolekcji Naukowych i Zachowawczych

kurator: Wojciech Pikuła

tel. 533 309 103

e-mail: w.pikula@sibg.org.pl

 

Pracownia Kolekcji Ozdobnych

kurator: Marta Malotta

tel. 535 883 958

e-mail: m.malotta@sibg.org.pl

 

Pracownia Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi

p.o. kierownik: dr Paweł Kojs

tel. 32 779 76 02

e-mail: dyrektor@sibg.org.pl

 

Śląski Bank Nasion

kurator: Katarzyna Galej-Ciwiś

e-mail: k.galej@sibg.org.pl

  

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

kierownik: Agnieszka Szyszka

tel. 533 069 448

e-mail: a.szyszka@sibg.org.pl

 

koordynator warsztatów edukacyjnych

specjalista ds. edukacji

Barbara Ziemer

tel. 534 994 575

e-mail: edukacja@sibg.org.pl

 

 

Pracownia Śląskiego Kalendarza Ekologicznego

kierownik: Sylwia Jędraszek-Prusko

tel. 534 994 578

e-mail: s.prusko@sibg.org.pl

 

Ewelina Roszkowska

specjalista ds. edukacji

e-mail: e.roszkowska@sibg.org.pl

 

Kinga Brzeszcz

specjalista ds. edukacji


 


 


strzałka do góry