ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe na dostarczenie bloków skalnych, kamieni, wyprofilowanie skarpy, posadowienie bloków skalnych i kamieni na terenie

Zapytanie ofertowe nr 2R/2021 na dostarczenie bloków skalnych, kamieni, wyprofilowanie skarpy, posadowienie bloków skalnych i kamieni na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

Załącznik: Formularz ofertowy (2R 2021 formularz ofertowy_bloki skalne, kamienie....docx (1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - dostawa ziemi ogrodowej i kory sosnowej

Zapraszamydo złożenia ofert na dostawę ziemi ogodowej workowanej i kory sosnowej mieszanej workowanej. Szczegóły w załącznikach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

zapytanie o cenę - zbiór nasion gatunków rzadkich (kategoria zagrożenia CR, EN, VU, NT, LC w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego)

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na zbiór materiału nasiennego wraz z wykonaniem dokumentacji w
ramach projektu FlorNatur Silesia etap II. Ochrona ex situ wybranych gatunków siedlisk podmokłych i
leśnych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego. Zadanie jest realizowane w
ramach projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przedmiot zamówienia
Usługa obejmuje zbiór nasion gatunków rzadkich (kategoria zagrożenia CR, EN, VU, NT, LC w Czerwonej
Liście Roślin Województwa Śląskiego) - zbiór 50 próbek nasion 31 gatunków roślin (zgodnie z tabelą 1)
z pośród 87 wskazanych stanowisk wraz z wykonaniem dokumentacji i zdjęć siedliska oraz populacji
zbieranego gatunku.
Termin realizacji zadania: maj-listopad w latach 2021-2022
Termin płatności: IV kwartał 2021 r. i IV kwartał 2022 r. (w dwóch równych częściach każdego roku) 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do złożenia ofert

Ślaski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza do złożenia ofert na remont balustrad drewnianych na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie. Szczegóły w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2019 - Dostawa map do GPS - 4/POIiŚ/2019


Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę map do GPS - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego 3/POIiŚ/2019

grafika

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołu laboratoryjnego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (3.POIiŚ.2019_stół laboratoryjny_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego 2/POIiŚ/2019

grafika

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołu laboratoryjnego (2/POIiŚ/2019) - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

 

 

 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego 2/POIiŚ/2019

grafika

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołu laboratoryjnego (2/POIiŚ/2019) - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

 

 

 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego 2/POIiŚ/2019

grafika

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 - Dostawa stołu laboratoryjnego

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołu laboratoryjnego (2/POIiŚ/2019) - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

 

 

 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2018 - dostawa elementów nawodnienia

grafika

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę elementów nawodnienia - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (24.POIiŚ.2018_Elementy nawodnienia_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor)

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor) - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (15.POIiŚ.2018_komputery i urządzenie wielofunkcyjne_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa automatycznego systemu nawadniania

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę automatycznego systemu nawadniania - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (22.POIiŚ.2018_Automatyczny system nawodnienia_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa akcesoriów do podlewania roślin


Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę Dostawa akcesoriów do podlewania roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (21.POIiŚ.2018_akcesoria na podlewania roślin_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów do pielęgnacji roślin

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drobnego sprzętu i materiałów do pielęgnacji roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (20.POIiŚ.2018_drobny sprzęt do pielęgnacji roślin_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa stroju terenowego

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stroju terenowego dla 2 osób - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (19.POIiŚ.2018_stroje do pracy w terenie_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa paletodoniczek, doniczek i kuwet do uprawy rozsady

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę paletodoniczek, doniczek i kuwet do uprawy rozsady - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa skrzynek do przenoszenia roślin

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę skrzynek do przenoszenia roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa stołów zalewowych i wózków duńskich

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołów zalewowych i wózków duńskich - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (14.POIiŚ.2018_wózki duńskie i stoły zalewowe_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa drewnianych rozsadników

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drewnianych rozsadników - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa podłoży i doniczek torfowych

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę podłozy i doniczek torfowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa higrometru

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę higrometru - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- drobny sprzęt biurowy (bindownica i niszczarka)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drobnego sprzętu biurowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (11.POIiŚ.2018_drobne urz. biurowe_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- materiały do zbioru nasion - pojemniki

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów do zbioru nasion - pojemników - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (10.POIiŚ.2018_materiały do zbioru_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- materiały do zbioru nasion - koperty i markery

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów do zbioru nasion - kopert i markerów - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: Zapytanie ofertowe (9.POIiŚ.2018_materiały do zbioru_Zapytanie ofertowe.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa pH-metru

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę pH-metru - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa regałów metalowych

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk regałów metalowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018 - dostawa szaf metalowych

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk szaf metalowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018 - dostawa terenowego odbiornika GPS

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę odbiornika GPS terenowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

Załącznik: formularz (POIiŚ_wzór formularza ofertowego.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zamówienie dot. dostawy plastikowych etykiet do oznaczania roślin do użytku zewnętrznego

Zamówienie dot. dostawy plastikowych etykiet do oznaczania roślin do użytku zewnętrznego

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostarczenie regałów magazynowych

Dostarczenie regałów magazynowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego wraz z wyposażeniem

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego wraz z wyposażeniem. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"

http://www.ogrod-powsin.pl/o-nas/przetargi-i-konkursy/ogloszenie-z-dnia-21-marca-2018-r


Zapytanie ofertowe dot. robudowy banku nasion

Zapytanie ofertowe dot. wykonania robudowy banku nasion

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

 

 

Załącznik: Formularz ofertowy (Formularz ofertowy do zapytania projekt rozbudowy banku nasion.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostawy szklarni

Zapytanie ofertowe dot. dostawy szklarni

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

 

 

Załącznik: Wzór umowy (2POIiŚ2018_Dostawa_szklarni_wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia ziemi ogrodowej, torfu oraz kory

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia ziemi ogrodowej, torfu oraz kory


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia garażu blaszanego wraz z montażem

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia garażu blaszanego wraz z montażem


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert dot. dostarczenia miniciągnika, przyczepy oraz kosiarki bijakowej

Protokół z otwarcia ofert dot. dostarczenia miniciągnika, przyczepy oraz kosiarki bijakowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia miniciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia miniciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe - dostawa miniciągnika, przyczepy oraz kosiarki bijakowej.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia ziemi ogrodowej oraz kruszywa dolomitowego

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia ziemi ogrodowej oraz kruszywa dolomitowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia geowłókniny, geokraty oraz szpilek mocujących

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia geowłókniny, geokraty oraz szpilek mocujących do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert dot. dot. dostawy roślin

Protokół z otwarcia ofert dot. dot. dostawy roślin


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia roślin ozdobnych do Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia roślin ozdobnych do Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. budowy pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie w Radzionkowie

Zapytanie ofertowe dot. budowy pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie w Radzionkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. dostawy roślin do Ogrodu w Radzionkowie

Zapytanie ofertowe dot. dostawy roślin do Ogrodu w Radzionkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert dot. dot. zamówienia ziemi, torfu kwaśnego oraz kory

Protokół z otwarcia ofert dot. dot. zamówienia ziemi, torfu kwaśnego oraz kory


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert dot. rozsadników

Protokół z otwarcia ofert dot. rozsadników


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. drewnianych rabat - rozsadników

Zapytanie ofertowe dot. drewnianych rabat - rozsadników dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia ziemi, torfu kwaśnego oraz kory

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia ziemi, torfu kwaśnego oraz kory dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert kosiarka traktorowa

Protokół z otwarcia ofert kosiarka traktorowa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe dot. zakupu kosiarki

Zapytanie ofertowe dot. zakupu kosiarki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry