ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > Władze > Rada NaukowaSkład Rady Naukowej Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny

 

Skład Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

1.        

dr hab. Damian Absalon 

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

ul. Będzińska 60,

41-200 Sosnowiec

2.        

dr hab. Agnieszka Babczyńska  

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski, p.o. dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 9

40-007 Katowice

3.        

dr Agnieszka Błońska 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

4.        

mgr Agnieszka Chećko 

Naczelnik Biura ds. Geologii, Geolog Powiatowy, Kierownik Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

ul. św. Wojciecha 100

43-600 Jaworzno

5.        

prof. dr hab. Andrzej Czylok

 

 

6.        

prof. dr hab. Franciszek Dubert 

Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

ul. Niezapominajek 21

30-239 Kraków

7.        

dr inż. Jan Duda 

Przyrodnik/edukator ekologiczny, członek Komisji Rewizyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

ul. Pamiątki 46

44-285 Pogrzebień

8.     

mgr inż. Ireneusz Hebda 

 Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowychul. Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

9.    

dr Joanna Jura-Morawiec

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie

ul. Sosnowa 5

43-190 Mikołów

10.    

dr Paweł Kojs 

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Prezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

ul. Sosnowa 5

43-190 Mikołów

11.    

mgr inż. Czesław Kozioł 

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca

LBG Kostrzyca

ul. Miłków 300

58-535 Miłków

12.    

Jan Lamch 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

ul. Krasickiego 25

42-500 Będzin

13.    

dr Dorota Mańkowska 

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi

ul. Krzemieniecka 36/38

94-303 Łódź

14.    

dr Magdalena Maślak 

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego

ds. Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej

ul. Księżogórska 90a

41-922 Radzionków

15.    

mgr Damian Matynia

[SEKRETARZ]

Kierownik Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce; Sekretarz Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

ul. Sosnowa 5

43-190 Mikołów

16.    

prof. dr hab. Zbigniew Mirek 

Dyrektor Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie

Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera

ul. Lubicz 46

31-512 Kraków

17.    

dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UO

[WICEPRZEWODNICZĄCY]

Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Sekretarz Redakcji rocznika Nature Journal (Zeszyty Przyrodnicze) OTPN; Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Opolu, Członek Rady Programowej kwartalnika Przyroda Górnego Śląska; Członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko; Członek Zespołu ds. Ekorozwoju Miasta Opola

ul. Oleska 22

45-052 Opole

18.    

dr inż. Marian Pigan 

 

 

19.    

prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

[PRZEWODNICZĄCY]

Polska Akademi Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2

02-973 Warszawa

20.    

prof. dr hab. Piotr Skubała 

Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody, członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 9

40-007 Katowice

21.    

dr Agata Smieja 

Dyrektor Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej

w Radzionkowie

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej

ul. Księżogórska 90a

41-922 Radzionków

22.    

mgr inż. Rudolf Suchanek 

 

 

23.    

 dr inż. Kazimierz Szabla  

24.    

dr Grażyna Szymczak 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie; Sekretarz Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie

ul. Sławinkowska 3

20-810 Lublin

25.    

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik 

Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski

ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

26.

dr Leszek Trząski

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. naukowo-dydaktycznych

ul. Sosnowa 5

43-190 Mikołów

27.    

dr hab. prof. UAM Justyna Wiland-Szymańska 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kurator Zielnika Roślin Tropikalnych w Zbiorach Przyrodniczych UAM; Wiceprezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Członek; Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Ogród Botaniczny UAM

ul. Dąbrowskiego 165

60-594 Poznań

28.    

prof. dr hab. Wiesław Włoch 

[WICEPRZEWODNICZĄCY]

Kierownik Zakładu Biologii Roślin, Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski; Pracownia Struktury Roślin Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie

ul. Oleska 22

45-052 Opole

29.    

dr Agnieszka Zawisza-Raszka 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu

ul. Piłsudskiego 60

41-800 Zabrze

*kadencja 2016-2020


strzałka do góry