ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń


BIP > KomunikatZamówienie dot. dostawy plastikowych etykiet do oznaczania roślin do użytku zewnętrznego

Zamówienie dot. dostawy plastikowych etykiet do oznaczania roślin do użytku zewnętrznego

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry