ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > OgłoszeniaInformacja o współrealizowaniu przez DPS w Grodkowie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dot. odwiedzin i przemieszczania się Mieszkańców DPS w Grodkowie

Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie informuje, że z dniem 24.05.2021r. umożliwia Mieszkańcom, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki przeciw COVID- 19, aktywność poza terenem placówki z zachowaniem reżimu sanitarnego ( w tym m.in.: stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta, zachowanie dystansu 1,5m od innych osób, częstą dezynfekcję rąk). Umożliwione zostają również odwiedziny  Pensjonariuszy na terenie Domu przy zachowaniu reżimu sanitarnego względem przebywajacych na terenie Domu Mieszkańców i Pracowników niezaszczepionych. 

Małgorzata Żak - Dyrektor DPS

Grodków 21.05.2021r.


Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -kierownik działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Informacja o wynikach naboru na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze -kierownik działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- kierownik działu opiekuńczego w DPS w Grodkowie

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- kierownik dziłu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Załącznik: Regulamin naboru (Zarz. nr 8.2019 reg. naboru na wolne stanowiska w DPS.docx.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wolnych miejscach w DPS Grodków

Dom Pomocy Społęcznej w Grodkowie informuje, że na dzień 13.01.2021r. posiada wolne miejsca na pobyt dla kobiet i mężczyn w podeszłym wieku. Informacji udzielają pracownicy socjalni pod nr. telefonu  77 415 5402 lub mailowo pod adresem socjal@dpsgrodkow.pl lub dps@dpsgrodkow.pl.


Nowe adresy e-mailowe

Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie informuje, że z dniem 30.10.2020r. przestaną funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail. Nowe adresy e-mail w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na st. głównego księgowego DPS w Grodkowie

Informacja o wyniku naboru na st. głównego księgowego DPS w Grodkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzednicze- główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko  kierownicze urzednicze- główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty na zakup samochodu osobowego

Informacja o wyborze oferty na zakup samochodu osobowego 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie o cenę na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Szczegóły w załączniku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry