ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > Struktura zatrudnieniaStruktura zatrudnienia w DPS Grodków

Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Stan na 01.05.2015r.

 

Stanowisko

Ilość osób

Ilość etatów

 

Kierujący jednostką

 

Dyrektor

 

 

1

 

1

Razem

 

1

1

 

Dział opiekuńczo- terapeutyczny

 

1.       kierownik działu

2.       st. specjalista pracy socjalnej

3.       st. opiekun kwalifikowany

4.       opiekun kwalifikowany

5.       st. pielęgniarka – opiekun

6.       st. opiekun

7.       opiekun

8.       technik fizjoterapii

9.       instruktor terapii zajęciowej

10.   st. instruktor ds. k-o

11.   st. pokojowa

12.   pokojowa

13.   praczka

14.   konserwator

 

 

1

1

2

3

1

5

3

1

1

1

4

3

1

1

 

1

1

2

3

1

5

3

0,75

0,75

0,1

4

3

1

1

Razem

 

28

26,6

 

Dział administracyjno- gospodarczy

 

1.kuchmistrz – szef kuchni

2.starsza kucharka

 

1

3

 

 

1

3

 

Razem

 

4

4

 

Dział głównego księgowego

 

1.       Główny księgowy

2.       St. księgowy- kasjer

3.       St. księgowy

4.       St. magazynier- kierowca

 

 

1

1

1

1

 

0,75

0,75

1

1

Razem

 

4

3,5

Ogółem

 

37

35,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: akta osobowe pracowników DPS

Wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczego i terapeutycznego na 1 mieszkańca = 0,4

 

 


strzałka do góry