ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > Informacje publiczneBilans DPS Grodków za 2020r.

Bilans DPS Grodków za 2020r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans DPS Grodków na 31.12.2019r

Bilans DPS Grodków na 31.12.2019r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe.

Załącznik: Bilans (BILANS_2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 15
49-200 Grodków


strzałka do góry