ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > Majątek jednostkiMajątek trwały Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

(stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 

Budynki i budowle:

 

Budynek mieszkalny

494 161,13

Budynek gospodarczy

6 261,31

Magazyn ziemiopłodów

8 729,69

Altana

1 162,60

Ogrodzenie ogrodu

4 745,46

Nawierzchnia

4 929,43

Studnia

1 510,43

Razem

521 499,91

 

Maszyny, urządzenia i aparaty:

 

Kuchnia gazowa KGZ 4N

2 576,64

Kuchnia gazowa KGZ 4N

3 599,00

Wózek Jolly 2885 z wyposażeniem

11 439,00

Pralnicowirówka PRALMA 10 EN

8 421,42

Zmywarka do naczyń

6 100,00

Pralnicowirówka PRALMA 16F

19 121,88

Suszarka typ – T16

13 284,00

Razem

64 541,94

 

Dźwig osobowy

160 500,00

 

Samochód ciężarowy Renault Kango

47 356,63

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

533 155,84

 

Sprzęt komputerowy

28 951,29

 

O G Ó Ł E M

1 356 005,61

 

 


strzałka do góry