ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > KomunikatSprawozdanie finansowe jednostki

Bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu, informacje dodatkowe w załącznikach

Załącznik: bilans (bilans.PDF)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry