ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka w Równem


BIP > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 130 tyś. złotychZapytanie ofertowe na roczny przegląd obiektów budowlanych

Zapytanie ofertowe na okresowy - roczny przegląd obiektów budowlanych

Dyrektor Domu Dziecka w Równem "Jaś" wystosowuje zapytanie ofertowe na wykonanie okresowego - rocznego przeglądu obiektów budowlanych Domu Dziecka w Równem "Jaś" oraz Domu Dziecka w Równem "Małgosia"

Zapraszamy do składania ofert.

 W załaczeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór zlecenia

 

Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem "Jaś"

 

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty na roczny przegląd obiektów budowlanych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie

Dyrektor Domu Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie w obiektach Domu Dziecka w Równem "Jaś" oraz Domu Dziecka w Równem "Małgosia"

Zapraszamy do składania ofert.

 

W załaczeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 1

3. Wzór oferty cenowej - Załącznik nr 2

4. Wzór umowy

                                           Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem "Jaś"

 

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi kominiarskie, zgodnie z ww. zapytaniem ofertowym.

 

                                                Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem "Jaś"

Załącznik: Wzór umowy (Wzór umowy na usługi kominiarskie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa trociny

Dom Dziecka w Równem "Jaś" wystosowuje zapytanie ofertowe na dostawę trociny opałowej na sezon grzewczy 2021-2022.

Zapraszamy do składania ofert.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej.

3. Wzór umowy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przegląd okresowy instalacji elektrycznej i piorunochronnej (5-cio letni)

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofwertowe na wykonanie badania instalacji elektrycznej i pioruchronnej na budynku Dom Nauczyciela,  należącym do Domu Dziecka w Równem - przegląd 5-cio letni.

W załaczeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Druk oświadczenia

3. Druk oferty cenowej

Załącznik: Druk oświadczenia (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przegląd okresowy budynków Dmu Dziecka w Równem

Dom Dziecka w Równem wystosowuje zapytanie ofertowe na okresowy pzegląd budynków.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór oferty cenowej

3. Wzór zlecenia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry