ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka w Równem


BIP > Prawne podstawy działaniaPrawne podstawy działania

Dom Dziecka w Równem działa na podstawie:

1. Zezwolenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.12.2011r., Decyzja NR 70/2011

oraz

2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. nr 149, poz. 887)

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. nr 292, poz. 1720)

4. Karty Praw Dziecka


strzałka do góry