ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka w Równem


BIP > SprawozdaniaSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Domu Dziecka w Rówenm

Załącznik: Bilans (Bilans jednostki budżetowej.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry