ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > KomunikatDział Świadczeń Współpracy i Koordynacji

Kierownik Działu: Bożena Ogonowska

tel (23) 672 20 91 nr wew. 14

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Wspólpracy i Koordynacji należą:

  • Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
  • Przygotowanie dokumentacji do realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin korzystajacych z pomocy społecznej
  • Wydawanie, na żadanie klientów, zaświadczeń dotyczących form, wysokości i okresu świadczonej pomocy
  • Sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji i meldunków dotyczących klientów MOPS i form udzielanej pomocy
  • Przygotowanie zleceń na sprawienie pogrzebu i współpracę z Zakłądem Pogrzebowym
  • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych we wspołpracą z Radcą Prawnym

 

Pracownicy działu Świadczeń Współpracy i Koordynacji:

Ogonowska Bożena  Kierownik

Czaplicka Joanna  Starszy Inspektor

Kamińska Zofia  Starszy Inspektor

Zielińska  Katarzyna  Starszy Inspektor