ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


BIP > Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwaProwadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania

Szpital prowadzi dokumentację medyczną, której udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


strzałka do góry