ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


BIP > O SPKSODane SPKSO

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.12.1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Szpitala jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szpital wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 14-90305 oraz do KRS pod numerem 0000113950.


strzałka do góry